To skoler får ny leder

Nye fællesledere på plads med rokade - Hedegårdsskolen og Toftegårdsskolen får ny leder.

Jesper Saugstrup Jensen, der i dag er leder af Toftegårdsskolen i Jerslev, skal være leder af Hedegårdsskolen og Thise Skole, og Kim Højbo, der i dag er leder af Serritslev Skole, skal være leder på Toftegårdsskolen. Det er de mest markante ændringer, der kommer fra det nye skoleår, som følge af, at seks skoler bliver slået sammen parvis med fælles ledelse. Torben Mikkelsen, der i dag er leder af Skolegades Skole, bliver fællesleder for Skolegade og Serritslev Skole. Her får han Jørgen Dyrskjøt, der i dag er leder af Hedegårdsskolen, med i sit lederteam. Jørgen Dyrskjøt skal også være pædagogisk udviklingskonsulent for skoleområdet. Jørgen Pedersen, der i dag er leder på Asaa Skole, bliver fællesleder for Asaa og Agersted Skoler. Her bliver Mogens Møller Jensen, der i dag er leder i Agersted, en del af ledelsesteamet. Kurt Kristensen, der i dag er leder på Thise Skole, bliver en del af ledelsen på Thise Skole og Hedegårdsskolen. Idéen med at slå skolerne sammen to og to med fælles ledelse var en del af budget 2011, og det betød også, at skolerne i Klokkerholm og Flauenskjold fik fælles ledelse fra august 2011. - Begrundelsen er, at man ønsker et formaliseret pædagogisk samarbejde til fordel for skolens elever, og det forventes, at fællesledelsen får mulighed for at udnytte deres faglige kompetencer på tværs af de to skoler og skabe god mulighed for sparring på ledelsesområdet. Samtidig giver det også mulighed for nogle økonomiske prioriteringer, fortæller Jakob Ryttersgaard om baggrunden for beslutningen. Ifølge budgetaftalen skulle det give en besparelse på 3300 ledertimer på årsbasis, og det er allerede indfriet, fortæller skolechefen. - Det sparede man allerede sidste år. Der er skåret ned i ledelsestid allerede i indeværende skoleår, det er både den forandring, der er lavet med Klokkerholm og Flauenskjold Skole, som har afgivet noget ledelsestid, men også alle de andre skoler, ikke kun dem, der sammenlægges. På den måde er det her ikke en yderligere besparelse, siger Jakob Ryttersgaard, der peger på, at man får fordelt ledelsestiden mere harmonisk på tværs af kommunen. - Det kan komme til at betyde nogle forandringer for næste skoleår, hvor nogle får lidt mindre tid og nogle får lidt mere tid. At der er blevet rokeret så meget, som der er på nogle skoler, har en forklaring. - Jeg har lavet en vurdering af den opgave, der ligger i, at fælleslederens opgave bliver anderledes ved, at det nu ikke er en, men to skoler, man skal lede. Efter drøftelser med skolelederne og på baggrund af nogle beskrivelser af, hvilke faglige og personlige profiler og kompetencer, der kræves af den enkelte fællesleder, så har jeg vurderet, at ved at lave en rokade, så vil hver af skoleledernes kompetencer komme mest muligt til gavn og glæde for skolerne. Det har også givet den mulighed, at jeg kan bruge en af skoleledernes kompetencer og potentiale som pædagogisk udviklingskonsulent, fortæller Jakob Ryttersgaard, der havde nogle ledige timer til den post, der skulle besættes. Der er blevet plads til alle i den ny struktur, og skolechefen roser skolelederne for at være konstruktive omkring det. - Men det er klart, at det er forandringer, som jo også ændrer i nogens arbejdsliv, og det har også gjort, at der er nogle af skolelederne, som har fået andre opgaver, end de tidligere har haft, og som de har været rigtig glade for. Skolerne er fortsat to skoler, selv om de får fælles leder - og de har hver sin økonomi.