To skoler mister tandklinik

Børn skal køres til tandlæge på andre skoler

BRØNDERSLEV/Ø.BRØNDERSLEV:Børnene på Skolegades Skole og Øster Brønderslev Centralskole skal fremover køres til henholdsvis Hedegårdsskolens og Toftegårdsskolens tandklinikker for at at få bisserne tjekket og behandlet. Social- og sundhedsudvalget har netop nikket ja til et oplæg fra Brønderslev Kommunale Tandpleje, og det indbærer blandt andet, at børn til og med 3. klasse skal have mor eller far med, når de besøger tandlægen i Jerslev eller på Hedegårdsskolen. Og tanken er slet ikke fremmed for hverken børn eller forældre på de to skoler. De har nemlig længe taget turen til henholdsvis Jerslev og Hedegårdsskolen. - På et tidspunkt var der en stor sygdomsfrekvens i skoletandplejen, og af nød og tvang valgte man en ordning, hvor børn fra Øster Brønderslev kørte til Jerslev og børn fra Skolegades Skole til Hedegårdsskolen. Man fandt ud af, at ordningen fungerede ret godt, siger udvalgsformand Birgitte Josefsen (V). Og med beslutningen i socialudvalget bliver ordningen nu permanent. - Tandplejen har haft kontakt med skolebestyrelsen på de to skoler, og herfra var der overvejende positive meldinger. - Strukturændringen betyder, at forældrene skal komme med børnene til og med 3. klasse på alle kommunens skole. Fra 4. klasse og op kørers klasser fra Øster Brønderslev og Skolegades Skole samlet til undersøgelse på Toftegårdsskolen og Hedegårdsskolen - og skal de store børn behandles, transporteres tre-fire ad gangen til behandling i taxa. - Strukturændringen giver en meget større effektivitet i tandplejeordningen. Men i udvalget har vi især haft meget fokus på, at forældrene er med børnene til tandlæge til og med 3. klasse. Det har hele udvalget set som en stor fordel. Børnene bliver trygge ved at komme til tandlæge, når de har forældrene med, og tandlægen har mulighed for at snakke med og undervise både børn og forældre. Birgitte Josefsen understreger, at skoletandplejen har indrettet åbningstiderne, så forældrene har mulighed for at få tid til deres barn udenfor arbejdstid. - To dage om ugen er der åbnet fra 8 til 17. Og fra skoletandplejens side er man så fleksibel, at hvis de to dage ikke rækker, så finder man ud af det. Der er stor velvillighed til fleksibilitet, konstaterer Birgitte Josefsen. Hun understreger, at ingen skolebørn må tabes i den nye struktur. - Er der forældre, der ikke ønsker eller ikke har mulighed for at tage med deres børn til skoletandlæge, glemmes disse børn ikke. Så tager man ud på de to skoler og henter børnene ud af klassen. Det har været vigtigt at sikre - både for udvalget og den ledende tandlæge - at alle børn kommer til tandlæge. Tandklinikkerne i Øster Brønderslev og på Skolegades Skole skal fremover være såkaldte sundhedsfremmecentre. De skal blandt andet rumme den forebyggelse, der i dag ligger på undersøgelsesklinikkerne. Derudover skal sundhedsfremmecentrene tilbyde viden om generel sundhed. - Fordel er at man kan bruge lokaliteterne i andre sammenhænge. Der er lagt op til tæt samarbejde med sundhedscenteret. Skolelæge og sundhedsplejerske har også mulighed for at bruge lokaliteterne, oplyser Birgitte Josefsen.