To skoleveje sikres inden nytår

BRØNDERSLEV:Inden året er omme er både Krogensgade og Søndergade i Brønderslev renoveret og trafiksikret, så skolebørnene får en mere sikker skolevej. I begge veje skal udtjente forsyningsledninger skiftes ud, og derfor har teknisk udvalg valgt, at trafiksikre vejene i samme proces. Udvalgsformand Karsten Frederiksen fortæller, at borgerne bliver kaldt til møder om de to vejprojekter. Planen er, at Krogensgade skal ligne St. Blichersgade med beplantning. Men vejen skal have cykelsti fra Bredgade til skolen i stedet for bede. I Søndergade skal hastighedsbegrænsningen fra krydset Jyllandsgade-Søndergade og ind til byen være 40 km/t. Desuden skal der laves cykelstier fra Østergade til og med Søndergades Skole, samt en midterhelle med svingbane ved skolen. Afstribning til cykelstier fra skolen til Jyllandsgade samt et bump i Søndergade umiddelbart nord for Jyllandsgade indgår også i planen.