Hospitaler

To spildte år

Det er snart to år siden, at et flertal i Regionsrådet på 25 mod 14 besluttede at satse på en samling af sygehusfunktionerne i Himmerland.

SYGEHUSE:Det er snart to år siden, at et flertal i Regionsrådet på 25 mod 14 besluttede at satse på en samling af sygehusfunktionerne i Himmerland. Beslutningen var for mig uforståelig: Der var klart, at hovedpunktet i strukturplanen for sygehusvæsenet var at udføre de ændringer, der er nødvendige for at etablere de nye stærke akutmodtagelser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Hvordan kunne nogen da forestille sig, at der blev så mange anlægsmidler, at der også blev til et helt nyt sygehus i Himmerland? Med i flertallet var en hel del himmerlændinge. Da flertallet satsede på nybyggeri, undgik regionsrådet at skulle foretage et valg mellem Farsø og Hobro. Og der blev ikke vedtaget en plan B. I to år har de to sygehuse kæmpet for at overleve. Ethvert tiltag til samdrift, der kunne rationalisere driften, er blevet betragtet som fjendtlige angreb. Heldigvis er optimismen bevaret hos personalet begge steder. Dét kombineret med en snarlig ændring af strukturplanen for sygehusvæsenet gør, at der er god mulighed for, at begge sygehuse kan bevares så langt, vi kan se frem. Det er brandærgerligt, at to år skulle spildes på den måde. Og vi kan ikke engang give regeringen skylden for forløbet: For afstemningen fandt sted et halvt år før det folketingsvalg, der satte gang i spekulationer om uanede anlægsmidler til sundhedssektoren. Opgaven er nu at få klinket skårene, så begge sygehuse kan se, at der kan blive plads til sygehuse i såvel Hobro som Farsø. Der skal arbejdes på at få udarbejdet præcise instrukser for hvilke akutte patienter, der skal direkte på den nye akutmodtagelse i Aalborg, og hvilke patienter, der er bedst tjent med indlæggelse af et af de to sygehuse i Himmerland. Vi har god tid til at løse opgaven, for det trækker ud med en løsning i Aalborg. Og når den kendes, bør de fleste af anlægskronerne kanaliseres til Aalborg, så den nye akutmodtagelse kan så klar så hurtigt som muligt.