Stofmisbrug

To stillingsopslag uden resultat

Ingen kvalificeret ansøger til misbrugskonsulentstilling i Skagen

SKAGEN:Skagen Kommune har foreløbig opgivet at få besat en ny stilling som misbrugskonsulent, efter at stillingen nu har været slået op to gange, uden at det førte til ansøgning fra en fagligt kvalificeret ansøger. Det oplyser formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S), der betegner det som meget trist, da der er et klart behov for at gøre en ekstra indsats på området, hvor der både er misbrug af alkohol og narkotika. Han har ingen gode forklaringer på, hvorfor det ikke lykkedes at finde en misbrugskonsulent til den nye stilling i Skagen Kommune. - Det kan have noget at gøre med den forestående kommunesammenlægning, hvor der kan være en usikkerhed om stillingens holdbarhed i en ny storkommune. Alle, der søger stillinger inden for det kommunale område i øjeblikket, overvejer jo nøje, hvordan det vil komme til at se ud i fremtiden, når de nye storkommuner bliver en realitet. - Omvendt kan den forestående sammenlægning af Skagen, Frederikshavn og Sæby måske betyde, at vi i fremtiden kan finde en fælles løsning, så det bliver lettere at tiltrække kvalificeret personale, og at vi dermed kan gøre en ekstra indsats på området. Der var i alt afsat 320.000 kroner i årets budget til ansættelse af en misbrugskonsulent, som skulle servicere hele social- og sundhedsforvaltningen. Nu har social- og sundhedsudvalget så som en alternativ løsning besluttet, at der skal dannes et fem personer stort misbrugsteam bestående af fagpersoner fra Familiecentret samt personale på Virksomheden Skagen. - Vi vil forsøge at opkvalificere nogle af vores ansatte i Familiecentret og Virksomheden Skagen til at løfte opgaven, siger Bjarne Kvist.