Hospitaler

To sygehuse godt på vej til at smelte sammen til ét

Snart indkaldes til første møde i Sygehus Vendsyssels nye samarbejdsorgan

VENDSYSSEL:To store sygehuse bliver ikke bare lige til ét med et fingerknips, men i Vendsyssel er man godt på vej. Det tidligere Frederikshavn-Skagen Sygehus og det tidligere Hjørring-Brønderslev Sygehus har siden 14. oktober 2002 kørt parløb som det nye Sygehus Vendsyssel. Og på begge de to "gamle" sygehuse synes man nu, at der er ved at være etableret en del af det klister, som får husene og medarbejderne til at hænge godt sammen. Helt konkret bliver der i allernærmeste fremtid indkaldt til det første møde i Sygehus Vendsyssels nye centrale samarbejdsorgan - MED-udvalget. Udvalget består af sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og repræsentanter for ledelsen. MED-udvalget er næsten på plads, og det har været noget af en opgave at finde ud af, hvor mange tillidsrepræsentanter, der skal være på Sygehus Vendsyssel, og hvor de skal være. Sygehusledelsen har forhandlet med alle de faglige organisationer, der er repræsenteret på sygehuset, og det tæller alt fra Dansk Sygeplejeråd, Forbundet af Offentligt Ansatte og Danske Fysioterapeuter til Økonomaforeningen, SiD og Foreningen af Yngre Læger. Færre poster I Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Skagen har der tidligere været 55 tillidsrepræsentanter eksklusiv bl.a. den store anæstesi/intensivenhed, og sygehusledelsens mål har været at nå ned på 33 tillidsrepræsentanter i Sygehus Vendsyssel-regi. - Det har organisationerne dog ikke været helt parate til, så vi ender et sted mellem de to tal, siger chefsygeplejerske Tove Munch. Hun forklarer, at det har været vigtigt at få tillidsrepræsentants-systemet til at matche ledelsesstrukturen, ligesom det har været vigtigt at binde husene mere sammen med en ny struktur. - Derfor vil vi gerne bare have én tillidsrepræsentant i en given faggruppe i f.eks. kirurgisk afdeling, selv om afdelingen fysisk ligger både i Frederikshavn og i Hjørring. Sådan bliver det dog ikke alle steder fra begyndelsen, fordi medarbejderne heller ikke skal føle, at der bliver taget noget fra dem, og nogle steder vil der stadig være en repræsentant både i Frederikshavn og Hjørring. På sigt - når der skal vælges igen - er det så muligt, at vi igen diskuterer, om en enkelt tillidsrepræsentant, der dækker flere steder geografisk, kan være tilstrækkeligt, siger Tove Munch. Nyt husråd En af de første opgaver, der skal tages fat på i det nye samarbejdsorgan, er etableringen af en slags husråd og personalepolitik. Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard forklarer: - På en operationsstue var alle medarbejderne tidligere ansat ved det samme sygehus f.eks. Hjørring-Brønderslev Sygehus og arbejdede under de samme personalepolitikker. I dag er sygeplejersken ansat ved Sygehus Vendsyssel, anæstesilægen ved den funktionsbærende enhed for Anæstesi og Intensiv i amtet og en anden læge indenfor f.eks. ortopædkirurgi. Det er nyt for os, og vi skal være sikre på, at der er overensstemmelse mellem de politikker, de ansatte arbejder efter. Det bliver en af de første opgaver for MED-udvalget, siger Ingeborg Thusgaard. Hun forklarer samtidig, at det er vigtigt, der er et centralt og velfungerende samarbejdsorgan, set i lyset af, at der bliver smalhals på sundhedsområdet de kommende år. - Der skal i amtet spares to procent om året de kommende år, og det vil da kunne mærkes. De problematikker skal personalet også være med til at drøfte, og det er jeg sikker på, at vi nok skal komme til på en god måde. Under arbejdet med at få de nye strukturer på plads i løbet af de seneste måneder, har der været meget stor forståelse hos medarbejderne, siger Ingeborg Thusgaard.