To timer i varmt vand endt som en byrådssag

Svømmeklubben undrer sig over at ansøgning om haltid bliver en byrådssag.

En ansøgning fra Thisted Svømmeklub om muligheden af at tilbyde babysvømning i terapibassinet i den nye svømmehal i Thy-Hallen to timer hver fredag er efter syv måneders sagsbehandling og ping-pong mellem hallen, hallens bestyrelse og folkeoplysningsudvalget endt som en sag i byrådet. Det skete på foranledning af byrådsmedlem Kristian J. Kristensen (S), der i sin egenskab af formand for bestyrelsen for de kommunale haller vurderede, at det var den eneste måde at få afsluttet sagen og føre en beslutning truffet i halbestyrelsen 20. september ud i livet. Her var der enighed om, at svømmeklubben skulle have de to timer i varmt vand, dog forudsatte to bestyrelsesmedlemmer, Arnold Larsen og Thomas Klarup, at en nedgang i hallens indtægter som følge af tilladelsen ikke skulle finansieres af hallens drift. Til denne uges møde i byrådet havde Kristian J. Kristensen stillet beslutningsforsalg om, at svømmeklubben kunne bruge hallens terapibassin til babysvømning fredag fra klokken 16 til 18. Foreløbig i et år, hvorefter sagen vurderes igen. Trods borgmester Erik Hove Olesens forsøg på at sende sagen retur til fornyet udvalgsbehandling fastholdt Kristian J. Kristensen under en tre kvarter lang debat, at han fik sit forslag behandlet. Det fik han. Fem medlemmer sagde ¿ja¿ til klubbens ønske, mens 18 stemte imod. Sagen kobles dermed sammen med en anden sag, der vedrører etableringen af en ny bestyrelse for de kommunale idræts- og svømmehaller. For svømmeklubben betyder det endnu nogle måneders venten før det afgøres, om babyer og forældre kan tumle sig i lunt vand i svømmeklubbens regi. Jonas Jensen, formand for svømmeklubben fulgte byrådets debat fra tilhørerpladserne. Han undrer sig. - Dels var det ikke os, der bad om at få en så lille sag i byrådet, dels synes jeg, at Kristian J. Kristensen blev jordet på en unfair måde. Han forsøgte jo blot af få den politiske afgørelse, som vi undervejs i sagen har fået at vide, var nødvendig. Selv om jeg har svært ved at se, at det er en sag, der skal køre så langt, når et flertal i hallens bestyrelse allerede har sagt, at vi kunne få de to fredagstimer.