Lokalpolitik

To tyske kunstnere udstiller på havnen

Waltraud Haarlammert og Konrad Abel, begge fra Münster i Tyskland, udstiller malerier og grafik på Galleri Ved Havnen i Toldbodgade. - Der er fernisering på påskeudstillingen Skærtorsdag, og kunstværkerne kan ses frem til fredag 25. april, fortæller galleriejer Karl Bothe, der har haft Galleri Ved Havnen i ni år. Universitet vil samarbejde med erhvervsliv Netværkskoordinator Lene Billingsø-Dons fra Aalborg Universitet fortæller i aften på Løgstør Parkhotel om mulighederne for et samarbejde mellem erhvervslivet og universitetet. Det sker forud for generalforsamlingen i Løgstør Kommunes Erhvervsråd. På valg til bestyrelsen er Jens Holm Jensen, Edgar Jensen, Søren Tranholm, Jacob Jørgen Jacobsen og Carsten Holm Jensen. Salling Aktive pensionister Salling Pensionistforening har haft et år, der var præget af mange aktiviteter. Det berettede formand Frede Larsen om på foreningens generalforsamling. Han kunne også fortælle om en udflugt til Vestervig Kirke og efterfølgende besøg på Hjardemål Klit Hotel, hvor man spiste stegte ål. - Vi har også været på Starup Hovedgaard og på Torneroseslottet, hvor vi også spiste ål på hjemvejen. I august havde vi besøg af 21 personer fra Færøerne, og det var en meget interessant uge. Regnskabet blev aflagt af kasserer Sven Aage Lund. Det balancerer med 189.530 kr. og formuen er på 19. 977 kr. Kontingentent blev fastsat til 40 kr. årligt - en forhøjelse på 10 kr. Alle valg var genvalg og bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Frede Larsen, næstformand Knud Beck Jensen og kasserer Svend Aage Lund. Den øvrige er Rosa Cortsen, Helge Bentsen, Gerda Back og Inga Vestergaard. Sekretær udenfor bestyrelsen er Krista Larsen. Suppleanter er Agnethe og Bent Hedegaard. Revisorer er Erling Nielsen og Anders Olesen. For 25 år siden 14. marts Kommunalbestyrelsen indklages for tilsynsrådet Så skal Løgstør kommunalbestyrelse også prøve at blive indklaget for amtets tilsynsråd på grund af et medlems utilfredshed med flere afgørelser. Klageren er den konservative S.E. Jensen, som ikke er tilfreds med, at et flertal på 16 besluttede, at en principiel sag om en stillingsbesættelse skulle behandles for lukkede døre. Det kan oplyses, at sagen drejede sig om ansættelse af en person til varetagelse af de problemer, der kan opstå med kommunens efterhånden mange tekniske installationer, en sag, som har været tilbagesendt til teknisk udvalg efter en tidligere behandling i et åbent møde.

Forsiden