EMNER

To ugers konflikt vil trække lange spor på sygehusene

Effektiviseringen bliver sat over styr

Mens det lyk­ke­des for­ligs­mand Met­te Chri­sten­sen at bli­ve enig med BUPLs re­præ­sen­tan­ter i for­ligs­in­sti­tu­tio­nen, måt­te hun op­gi­ve at mæg­le for Sund­heds­kar­tel­let og FOA. Foto: Rune Even­sen/Scan­pix

Mens det lyk­ke­des for­ligs­mand Met­te Chri­sten­sen at bli­ve enig med BUPLs re­præ­sen­tan­ter i for­ligs­in­sti­tu­tio­nen, måt­te hun op­gi­ve at mæg­le for Sund­heds­kar­tel­let og FOA. Foto: Rune Even­sen/Scan­pix

NORDJYLLAND:Læger og sygeplejersker skal løbe endnu stærkere, når konflikten e i sundhedsvæsenet er overstået. Gevinsten af et års effektiviseringer i det nordjyske sygehusvæsen risikerer at blive sat over styr, hvis konflikten varer ret mange dage. Det handler om tabte arbejdsdage. - Hvis konflikten varer to uger, skal man efterfølgende øge "produktionen" med fem procent i et år. Det svarer til den effektivisering, vi opnåede fra 2006 til 2007, forklarer sundhedsdirektør Per Christiansen, Region Nordjylland. HR-direktør i region Nordjylland Lars Mathiasen frygter, det vil vare et år, før efterslæbet er indhentet. Ventetidsgarantien på fire uger gælder også under konflikten. - Den vil vi ikke kunne opfylde, og derfor må vi forudse, at et antal patienter vælger at blive behandlet på privathospital. Men der er jo også grænser for deres kapacitet, siger Per Christiansen. Sygehussystemet vil også blive presset af konflikten på sundhedsområdet ude i kommunerne. - Det kan blive svært at få sendt færdigbehandlede patienter hjem, fordi der ikke er plejepersonale til at tage imod.