Arbejdsulykker

To ulykker pr. dag

De nyeste tilgængelige tal fra Arbejdstilsynet - år 2000-tal - viser, at der i alt var 712 unge mellem 13 og 25 år involveret i alvorlige arbejdsulykker i Nordjyllands Amt det år. Det vil sige, det er lidt over to om dagen, der kommer alvorligt til skade. På landsplan er unges arbejdsulykker i 2000 til sammenligning opgjort til 6761. Hertil skal indregnes et større mørketal over arbejdsskader, som ikke anmeldes. Fordelt på skadetyper blandt de nordjyske unge i 2000 ser tallene således ud: Skoldninger/forbrændinger: 22, Bløddelsskade uden sår: 66, Ætsning: 5, Sårskade: 269. Mistet legemsdel: 3, Knoglebrud: 73, Forstuvning/forstrækning: 202, Forgiftning: 1, Andet: 71. Arbejdstilsynet har også lavet en separat opgørelse over anmeldte arbejdsulykker blandt børn i 13-17-års alderen. Opgørelsen for år 2000 indeholder kun landstal: 13-14 årige: 49, 15-årige: 60, 16-17-årige: 436.