Røverier

To unge bankrøvere i landsretten

To af de fire dømte i sagen om bankrøveri i St. Brøndum har anket domme på tre et halvt års fængsel - de to andre har accepteret dommene

HIMMERLAND:Vestre Landsret tager i dag stilling til, om dommene på tre et halvt års fængsel til to unge bankrøvere fra Himmerland skal stå ved magt. De to blev i november i Terndrup Ret dømt for røveri af særlig farlig karakter, da de sammen med to kammerater 5. juli i fjor planlagde og gennemførte røveri i St. Brøndum Sparekasse. Udbyttet blev godt 240.000 kr. Efter domsafsigelsen i Terndrup meddelte alle fire dømte, at de ville anke til Landsretten, men de to, der blev idømt to et halvt års fængsel, har efterfølgende ændret mening og har modtaget dommene. Det er såvel de to dømte som anklagemyndigheden, der har anket dommene til landsretten henholdsvis med påstand om frifindelse for røveri af særlig farlig karakter og om skærpelse. Politiet i Hobro opklarede allerede samme dag røveriet, og i såvel det efterfølgende grundlovsforhør som under retssagen i byretten erkendte alle fire, at de havde været med til at begå røveriet. Det springende punkt var, om det gevær, som den ene af dem truede personalet med, var ladt. Det benægtede de, men retten fandt det bevist, at de alle havde været klar over, at der der var patroner i det oversavede jagtgevær og dømte dem efter straffelovens bestemmelse om røveri af særlig farlig karakter. De to, hvis domme i dag skal prøves i landsretten, fik en strengere straf end deres to medskyldige. Den ene fordi han bar geværet under røveriet, og den anden, da han oprindelig var udset til at have geværet med. Han mistede imidlertid modet, da han aftenen forinden afprøvede geværet og fandt rekylen for voldsom. De to andre "slap" med to et halvt års fængsel. Den ene på grund af sin alder - han er 17 år - og den anden, fordi han i mindre grad var med til planlægningen og ikke var med inde i sparekassen.