EMNER

To V-foreninger blev til én

AALESTRUP:En ny og større venstrevælgerforening, Aalestrup-Østerbølle-Testrup, er en kendsgerning. Sammenslutningen blev resultatet af Venstregeneralforsamlingen i Rosenparkens pavillon, hvor godt en snes medlemmer fra Aalestrup-Østerbølle deltog. Efter nedlæggelse af de to eksisterende blev den nye vælgerforening stiftet. Som ventet med stor opbakning. Formand Niels Peter Sørensen aflagde årsberetning, hvor han bl.a. kunne notere sig, at medlemstallet er status quo. I Aalestrup-Østerbølle er der 110 medlemmer, og med fusionen med Testrup når man op på godt 140. I øvrigt hæftede han sig ved, at mens Venstre på landsplan har høstet flotte resultater og vist vovemod i regeringen, så har det ikke været lige tilfredsstillende at være Venstre-mand i Aalestrup Kommune. Især ikke når man skeler til situationen i Aalestrup byråd. - Stemningen har selvfølgelig været trykket, og der er brugt megen energi på at drøfte verserende sager i byrådet, hvor der er gennemført beslutningsprocesser uden Venstres samtykke. Det har givet anledning til såvel undring som forskrækkelse, og især afskedigelsen af en forvaltningschef har været med til at ryste folk i deres grundvold, sagde Niels Peter Sørensen. Formanden uddelte roser til V-gruppens nyeste ansigt i byrådet, Henrik Bygholm. - Han klarer opgaven godt og leverer en meget aktiv indsats. Han lægger ikke skjul på hverken egne eller Venstres meninger og synspunkter, så en stor kompliment til ham, fortsatte Niels Peter Sørensen. Den afgående formand for Aalestrup-Østerbølle gav også sit bud på, hvordan fremtiden vil tegne sig. - Der er ingen tvivl om, at vi bevæger os i retning af en kommunal reform, fastslog han. - Vi må erkende, at det kan blive svært for en kommune af Aalestrups størrelse at klare sig. Så efter min mening er en sammenlægning den bedste løsning for at komme på ret kurs, pointerede Niels Peter Sørensen. Den nye bestyrelse, som består af syv personer, repræsenterer samtlige tre lokalområder. Niels Peter Sørensen blev valgt som formand og de seks øvrige medlemmer er Henrik Haugaard, Poul Andersen, Bo Falch, Jørgen Kyhnæb, Martin Pinholt og Lene Jensen. Mens formanden blev valgt direkte på generalforsamlingen, fordeles de øvrige poster på et efterfølgende konstituerende møde. Med fusionen er der nu tre store venstrevælgerforeninger i Aalestrup Kommune mod tidligere seks. I efteråret blev Hvam-Hvilsom-Simested og siden Gedsted-Vesterbølle-Fjelsø etableret.