Lokalpolitik

To Venstre-lister er ikke udtryk for vægelsind

VALG:Når der d. 15. november skal stemmes til det nye byråd i Mariagerfjord Kommunen, har Ventres i fjordområdet valgt at stille sine kandidater op på to lister – V1(Venstre i Hobro, Mariager og Arden) og V2 (Venstre i Hadsund Kommune). At der stilles op på to lister er ikke udtryk for, at Venstre ikke ved, hvad de vil - og derfor har delt sig - nej, det er udtryk for, at Venster i Hadsund gerne vil sikre, at en stemme på liste V2 også giver et valg af lokale Venstre-kandidater – derfor V2 listen. Det er meget vigtigt, at der til det nye byråd vælges medlemmer fra lokal områderne – således at dit område også har en repræsentant i det nye byråd. Det vil bl.a. betyde, at den udvikling, der allerede er sat i gang, vil kunne fortsættes og udbygges. Derfor er det vigtigt, at du ved valget d. 15. november sætter din stemme på en kandidat, som bor og har sin daglige færden i området og derfor kender til, hvad der rører sig lokalt. Venstre vil nærdemokrati, så at alle borgere har mulighed for at tage del i beslutningsprocessen, dette vil vi søge gennemført ved etablering af landdistriktsråd, så at borgerne i de mindre byer og landområder er sikre på, at de høres om egne forhold.