To vidt forskellige verdener mødtes og samklang opstod

HIRTSHALS:Styregruppen bag en af de største begivenheder knyttet til Hirtshals som kulturkommune i 2005, nemlig Skagerrrak Skulpturer havde onsdag indkaldt de ialt 16 forretninger/banker, der har meldt sig som sponsorer samt de 16 kunstnere bag de kommende skulpturer til et første orienterende møde på Hotel Skagerrak. Og det var tydeligvis to forskellige verdener, der mødtes. Men som så ofte, når modsætninger mødes, så opstår der på det nærmeste sød musik, og stemningen på mødet var særdeles positiv godt hjulpet på vej af lidt god mad mv. sponseret af Hirtshals Kommune. Hirtshals Kommunes koordinator for Kulturkommunen og medlem af styregruppen Kirsten Laursen ridsede op, hvad Skaggerrak Skulpturer går ud på. - Fra 18. juni til 15. september vil Hirtshals midtby vrimle med skulpturer, og forretning eller bank kan som sponsor af et kunstværk udnytte det i markedsføringen. Men foretningen eller banken har tillige pligt til at holde opsyn med værket i udstillingsperioden. Hvert sponsorat er på 3000 kr., mens kunstneren selv bidrager med 1000 kr. Disse penge bruges til transport og opstilling/sikring af værkerne. Hirtshals kommune bidrager så med et beløb til pr-materialer mv. I styregruppen sidder foruden Kirsten Laursen, kunstnerne Stinne Teglhus og Gregory Hamilton Miller, handelschef Jens Brændgaard og handelsstandsformand Kurt Jakobsen. Herefter præsenterede en række af de deltagende kunstnere deres ideer til værker i form af tegninger, fotos, modeller etc. Og de handlende kunne her konstatere, at der bliver tale om en mangfoldighed af kunstneriske udtryk i såvel form som størrelse.