Lokalpolitik

To vidt forskellige verdensbilleder

Skørping Varmeværks bestyrelse og borgmester Anny Winther (V) er ikke enige i deres opfattelse af sagen om grundhandelen i Skørping Nord.

Skørping Varmeværk og Rebild Kommune er stadig uenige i sagen om vej- og kloakanlæg ved det nye værk i Skørping Nord. Foto: Grete Dahl

Skørping Varmeværk og Rebild Kommune er stadig uenige i sagen om vej- og kloakanlæg ved det nye værk i Skørping Nord. Foto: Grete Dahl

Det konstaterer næstformanden i Skørping Varmeværk, Erik Bejder, efter at Anny Winther i torsdagsavisen kommenterede hans udtalelser i tirsdagsavisen: - Det fremgår tydeligt af artiklerne i NORDJYSKE 22. og 24. april, at borgmester Anny Winther og varmeværket har vidt forskellige verdensbilleder af, hvad vi har købt og betalt for - altså hvad der reelt er aftalt i forbindelse med grundhandelen. Vi fra værket henholder os blandt andet til overordentlig kompetente juristers vurderinger og en omfattende dokumentation i sagen. Herunder også dokumentation for mine udtalelser til NORDJYSKE 22. april. Jeg er ikke helt klar over, hvilket grundlag borgmester Anny Winther baserer sit verdensbillede på, siger Erik Bejder, som dermed er blevet bestyrket i den opfattelse, at parterne kan få svært ved selv at løse konflikten: - Når vi nu ikke kan finde fælles fodslag i dette forhold, må vi jo benytte det konfliktløsningsmiddel, som vi bruger i vores civiliserede del af verden - nemlig at bede retten afgøre vores tvist. Erik Bejder oplyser, at bestyrelsen har bedt varmeværkets advokat om at tage initiativ til at rejse en retssag, medmindre kommunen imødekommer værkets krav senest 8. maj kl. 12.