EMNER

To vikarkontorer er blevet til ét

Mange af vikarerne og andre samarbejdspartnere mødte op til indvielse

Connie Stokbro og Grethe Kæhlershøj (til højre) er flyttet sammen i Brønderslev. Foto: Henrik Louis

Connie Stokbro og Grethe Kæhlershøj (til højre) er flyttet sammen i Brønderslev. Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:De to vikarkontorer for landmænd i Dybvad og Hjørring er flyttet sammen til ét kontor Vikarservice Vendsyssel i Udviklingsparken på Håndværkervej i Brønderslev. Der er netop holdt indvielse af kontoret, hvor mange forretningsforbindelser og nogle af de vikarer, kontoret sender ud, var mødt op. Fra det ny kontor sørger Connie Stokbro og Grete Kæhlershøj for afløsere, når landmænd i Vendsyssel bliver syge eller skal på ferie. - Vi har 30-35 vikarer klar - de er godt uddannede og dygtige, så områdets landmænd bruger dem mere og mere, siger Grete Kæhlershøj. Hun skaffede afløsere til 33.000 vikartimer i 2004. Det voksede med over 20 procent til 40.000 timer sidste år, mens det andet kontor lå på 15.000-20.000 timer. Vikarerne lånes endda ud til andre erhverv som lagre, foderstoffer, håndværkere, fliselæggere, gartnere og grønne områder. De andre arbejdsgivere ved også, at vores vikarer er nogle, der tager fat, siger Grete Kæhlershøj. - Nu satser vi på 60.000 timer i år, siger Niels Ole Volhøj, formand for Vikarservice, der er en selvstændig del under familielandbruget og landboforeningen. Vikarer for landmænd blev for alvor sat i system for 25 år siden, så der er jubilæum i år. Grete Kæhlershøj har været med i knap 15. - Der er eksempler på, at køerne ligefrem gav mere mælk på grund af vikarerne, fortæller Connie Stokbro. - Ja, nogle landmænd er blevet så glade for vikarerne, at de har fastansat dem, tilføjer Grete Kæhlershøj.. - Og så er der landmænd, der har vikarer inde fast en-to dage om ugen. - Vi oplevede en nedgang i interessen, da tilskuddet faldt for nogle år siden. Men nu er det vendt igen. For eksempel er der flere landmænd, der holder vinterferie - og ferie i det hele taget.. Tilskuddet er nu 80 kr. af de 180 kr. i timen - og ved sygdom får landmanden også sygedagpenge, der kan dække noget af udgiften.Det har været samme beløb i flere år. Grete Kæhlershøj har ikke selv holdt en sammenhængende ferieuge i de 15 år - det får hun mulighed for nu, hvor de er to på det nye kontor i Brønderslev. - Vi var begge kede af at sidde alene med så meget arbejde. Nu har vi en sparringspartner i det daglige, siger de.