Danmark

Tobakken kvittes af flere

Der er færre rygere i Danmark end nogensinde før. Samtidig er lysten til at holde op med at ryge rekordstor.

Der bliver mindre røg fra tobakken. Foto: Henrik Bo

Der bliver mindre røg fra tobakken. Foto: Henrik Bo

Nu er det kun knap hver fjerde dansker - 23 procent - over 15 år, der tænder cigaretten dagligt. Det er det laveste tal, der nogensinde er målt i den årlige rygevaneundersøgelse, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse står bag. Sidste år var tallet knap 24 procent. I tal svarer det til, at en million danskere i dag ryger hver dag. Hertil kommer knap fem procent - svarende til 200.000 personer - der ryger lejlighedsvis. Færre unge end ældre ryger. Blandt de 15-19-årige ryger blot 11 pct. dagligt, hvor det er tilfældet for 30 pct. blandt de 50-59-årige. Samlet har 59 pct. af rygerne planer om at holde op med at ryge, hvilket er den højeste andel, der nogensinde er målt, og tallet fra sidste år var på 54 pct. Hver tredje ryger - svarende til 400.000 mennesker - har endda planer om at stoppe inden for det næste halve år. Konsulent i Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk har koordineret de årlige rygevaneundersøgelser i de sidste 15 år. Han mener, det er meget positivt, at kun få unge begynder at ryge: - De yngre generationers adfærd giver grundlag for optimisme, når vi ser på fremtiden. Samtidig vil flere rygere end før gerne kvitte tobakken. Det giver kommuner, regioner og stat et godt udgangspunkt for en styrket indsats, som også når de grupper blandt rygerne, som er vanskelige at nå. Det er nødvendigt, hvis vi vil nedbringe rygningen hurtigere end det sker i dag, siger Jørgen Falk. Undersøgelsen viser også, at omfanget af passiv rygning er lavere end nogensinde før. 69 procent i undersøgelsen svarer, at deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution har regler, der forbyder rygning inden døre. Sidste år var det 66 procent, og i 2006 - før rygeloven trådte i kraft - var det 49 procent. Seks procent er dagligt udsat for passiv rygning på arbejdspladsen, hvor det i 2006 var 21 procent. Rygeloven har tilsyneladende også smittet af på privatsfæren. I 36 pct. af alle hjem tillader man ikke længere rygning inden døre - og i hjem med mindre børn har 71 pct. et helt røgfrit hjem. Rygevaneundersøgelsen har for første gang også spurgt til, om folk føler sig generet af andres røg udendørs. 28 procent har svaret, at gener ved passiv rygning udendørs er et problem, og folk føler sig særligt generet af røgen ved indgangspartier på arbejdspladser og hospitaler samt perroner og busstoppesteder. /ritzau/