Tobakspenge til sundhedsforskning

Overlæge Kim Varming er på vegne af Klinisk Immunologisk Afdeling, Forskningsenheden, tildelt 160.000 kroner. Foto: Hans Ravn

Overlæge Kim Varming er på vegne af Klinisk Immunologisk Afdeling, Forskningsenheden, tildelt 160.000 kroner. Foto: Hans Ravn

LEGAT:Det Obelske Familiefond har på sine nyligt afholdte bestyrelsesmøder bevilget 8,483.467 kroner til forskellige formål i Region Nordjylland. Til aalborg Universitet er der bevilget godt fire millioner til forskning på Aalborg Universitet, og heraf anvendes 228.150 kroner til 31 enkltpersoner, der har søgt om støtte til forskning eller deltagelse i konference, hvor legatmodtageren har indlæg. Aalborg Sygehus er tilgodeset med halvanden million til forskning samt 20.000 til forskning på Psykiatrisk Sygehus og 189.700 kroner til Ortopædkirurgien Nordjylland. Forskellige kunstneriske formål kan glæde sig over godt en million kroner, og endelig har en række organisationer og institutioner modtaget knap 800.000 kroner. På Aalborg Sygehus blev Hæmatologisk Afdeling tildelt 375.000 kroner, som Professor Hans E. Johnsen kan anvende til indkøb af højt avanceres celle sorteringsapparat. Fremtidens kræftbehandling forventes at blive individualiseret og f.eks. knoglemarvskræft er en kræftform, hvor denne strategi kan udnyttes. Kirurgisk Gastroen. Afdeling A, Forskningsenheden modtager 360.000 kroner, som Overlæge Lone Schmidt Sørensen vil anvende til forskningsprojekt omhandlende fiskeolies effekt hos patienter der opereres for kræft i tyktarmen. Tyktarmskræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. Infektiøse komplikationer efter operationen er med til at øge dødeligheden samt sygelejets varighed betydeligt, sandsynligvis som følge af ændringer i immunfunktion og dårlig ernæring. Mindre undersøgelser tyder på, at indtagelse af fiskeolie kan reducere infektiøse komplikationer efter operation og dermed reducere sygelighed samt dødelighed. Hæmatologisk Afdelingglæder sig over 293.750 kroner, som Lektor Mette Nyegaard må anvende til anskaffelse af en Lightcycler til undersøgelse af arvemassen for mutationer. Metoden er hurtig og bruger kun meget lidt arvemateriale. Netop dette apparatur anvendes på de største og mest avancerede genetiske forskningslaboratoier i verden. Klinisk Immunologisk Afdeling, Forskningsenheden, er tildelt 160.000 kroner, som Overlæge Kim Varming kan anvende til indkøb og opstart af en TopSpot E-vision mikkoarray printer. Et mikroarray kan medvirke til at løse problemstillinger, idet man på en meget lille blodprøve kan lave analyser for tilstedeværelsen af antistoffer mod mange forskellige proteiner på en gang. Kæbekirurgisk Afdeling får 125.000 kroner, som Specialtandlæge Mette Marcussen kan anvende til videnskabeligt forsøg, der ved hjælp af biokemiske undersøgelser af blodprøver og prøve fra mundslimhinden, skal undersøge påvirkningen af slimhinden hos patienter i kemoterapi behandling på grund af blodkræft. Hæmatologisk Afdeling er tildelt 90.000 kroner, som Lektor Martin Bøgsted anvender til projekt, som omhandler validering af en ny metode til vurdering af resistens overfor den mest anvendte kemoterapi i knoglemarvskræft. Hjertelungekirurgisk Afdeling T modtager 60.000 kroner, som Afdelingslæge Niels-Henrik Staalsen kan anvende til projekt om bypass operationer. I moderne koronar-bypass-kirurgi stilles stigende operativt-tekniske krav p.g.a. dåligere patienter og mindre invasive indgreb. Trods dette er der ingen alment accepteret metode til kvalitetssikring af perfekte omkørsler til hjertet. Desuden har Sygehusledelsen modtaget 125.000 kroner, som Cheflysterplejerske, Vibeke Deding, kan anvende til sygeplejerskers udviklings- og forskningsaktiviteter i internationale sammenhænge. Aalborg Psykiatriske Sygehus er også bevilget 20.000 kroner, som Professor Inge Nygaard Pedersen kan anvende til afholdelse af konference. Konferencen er lukket og handler om musikterapiforskning inden for på forhånd afgrænsede områder (psykiatri, demens, udviklingsforstyrrelser, onkologi og samfundsmusikterapi). Deltagerne kommer fra 9 universiteter i hele verden, herunder bl.a. Aalborg Universitet. Ortopædkirurgien Nordjylland er bevilget 189.700 kroner til forskning, og Associate Professor Sten Ramussen kan benytte pengene til projekt med operativ behandling af patienter med slidgigt i knæleddet. Formået er endvidere at undersøge den supplerende effekt af indsættelse af kunstigt knæled p.g.a. slidgigt i tillæg til en kombination af flere ikke-operative behandlinger bestående af stillingskorrigerende og stødabsorberende indlæg, intensiv træning, vægttab, medicinsk behandling samt patientuddannelse, -undervisning og vejledning. Et andet formål er at vurdere den samfundsøkonomiske effekt af indsættelse af kunstigt knæled.