Tobisstop rammer Hirtshals

HIRTSHALS: EU's stop for fangst af industrifisken tobis, får også betydning for fiskerne i Hirtshals. - Tobisstoppet får stor indflydelse på alle fiskere, også dem i Hirtshals, siger formand for Hirtshals Fiskeriforening, Erik Jespersen. Onsdag meddelte Fødevareministeriet, at der er indført stop for fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerak fra midnat på fredag. Hirtshals Fiskeriforening kan endnu ikke sige, hvad de økonomiske konsekvenser bliver. - Men fire fartøjer bliver da direkte berørt af stoppet. Samtidig bliver tobisfiskerne jo tvunget til at fiske efter andre arter, og det vil ramme fiskeriet af konsumfisk. Derfor bliver alle fiskere i Hirtshals, inddirekte berørt af tobisstoppet, siger Erik Jespersen. Stoppet for tobisfiskeri gennemføres for at beskytte næste års bestand. Ifølge Fiskeridirektoratet er danske fiskere, tæt på EU's loft for tobis. Danske fiskere har i år landet140.000 ton tobis. Sidste år fangede fiskerne 300.000 ton tobis. Hirtshals Fiskeriforening skal nu se nærmere på konsekvenserne af stoppet: -Foreningens bestyrelse mødes i dag. Vi skal blandt andet drøfte tobisstoppet, fortæller Erik Jespersen. I Danmarks Fiskeriforening betegner formand Flemming Kristensen tobisstoppet som en uoverskuelig situation for fiskerne. Landsforeningen Levende Hav mener at tobisfiskeriet burde være stoppet i midten af maj. - Tobisfiskeriet slutter normalt i juni, så der er ikke tale om beskyttelse af bestanden, siger foreningens formand Kurt Bertelsen Christensen. cvm