Lokalpolitik

Tømmer under tag

Bygma må overskride bebyggelsesprocenten.

Opførelsen af Bygmas nye tømmerhandel er i fuld gang. Plan- og miljøudvalget har givet dispensation til, at der kan opføres overdækkede arealer mellem og bag nogle af bygningerne.Foto: Peter Broen

Opførelsen af Bygmas nye tømmerhandel er i fuld gang. Plan- og miljøudvalget har givet dispensation til, at der kan opføres overdækkede arealer mellem og bag nogle af bygningerne.Foto: Peter Broen

Bygma får lov at overskride bebyggelsesprocenten på tømmerhandlens nye grund ved Suderbovej. Plan- og miljøudvalget har besluttet at dispensere, så der kan opføres overdækkede arealer mellem og bag de nye butiks- og lagerbygninger. De overdækkede arealer var ikke indregnet i bebyggelsesprocenten for det oprindelige projekt, som kommunen gav byggetilladelse til. Entreprenørfirmaet Arne Andersen, der forestår byggeriet af det nye Bygma, fremførte i ansøgningen om dispensation, at alternativet til pæne overdækninger er afdækning med blafrende presenninger. Det argument bøjede plan- og miljøudvalget sig for og gav dispensation til en bebyggelsesprocent på 53,2 i stedet for de tilladte 50. Fire naboer har gjort indsigelse under en nabohøring. Nogle mener overdækningerne vil skæmme facaden, andre undrer sig over, at Bygma ikke i stedet har henvendt sig om tilkøb af jord.