EMNER

Tømning af containere

DAGCENTER: Fra januar i år skiftede Pandrup Kommune renovatør, idet en afholdt licitation gav til resultat, at brugerne ville kunne spare omkring 100 kr årligt. I "de gode gamle dage" (indtil nytår) blev sækkene tømt så regelmæssigt, at vi faktisk kunne stille uret derefter. For mit vedkommende hver mandag middag. Efter nytår blev første tømning foretaget to dage for sent - nemlig onsdag formiddag - ugen efter onsdag sidst på dagen og nu er det flyttet til torsdag. - Jeg venter nu spændt på, hvornår det flyttes til fredag. Jeg er også formand for Kaas Forsamlingshus. Der har vi ugentlig tømning af vores to containere for egen regning. Trods ansøgning til kommunen om friholdelse for betaling af kommunal renovation, er dette blevet afvist. Vi må vel derfor forvente ugentlig tømning af husets sæk. Den er ikke skiftet i hele januar måned i år. Jeg ved godt, at sækkene er forsynet med teksten: Fyldes hertil. Ser den nye renovatør, at indholdet overstiger dette mærke en ganske lille smule, tages sækken ikke med, men dersættes bare en tom sæk i låget. Dette er sket rigtig mange steder efter nytår. Alle ved jo, at når sækken tages af stativet, synker indholdet. Såfremt tømningsdage fortsat flyttes fremad og mange husstandes sække ikke tømmes, vil jeg gerne spørge: Hvilke sanktionsmuligheder er der i kontrakten, og vil borgerne kunne forvente tilbagebetaling i forhold til manglende tømninger? - Hvis ikke, hvornår kan kontrakten ophæves, så vi kan vende tilbage til "de gode gamle dage"?