Tømning til gavn for miljøet

AALBORG:Alle bundfældningstanke på 2300 ejendomme i Aalborg Kommune skal tømmes én gang om året, og det er miljøet, der bliver den store vinder. Det er konsekvensen af den beslutning, som byrådet har taget om, at der fra 2006 indføres en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke. Det vil give en miljømæssig gevnst, fordi der er vandløb, der forurenes fra enkelte ejendomme. I det åbne land er der 2300 ejendomme i Aalborg Kommune med bundfældningstanke. Fra 2006 skal 1.000 ejendomme have tømt tankene én gang om året, mens de resterende 1.300 ejendomme skal med i ordningen fra 2007.