Ungdomsuddannelser

Tømrer vil videre

@Brød.9.uncial.Taz:? Søren er tømrer, men vil gerne have noget mere uddannelse. Han vil gerne vide noget mere om uddannelse til bygningskonstruktør. ! For at blive optaget på en videregående uddannelse skal man opfylde de adgangskrav, der stilles til uddannelsen. Med sin tømreruddannelse opfylder han adgangskravet til uddannelsen til bygningskonstruktør. Som bygningskonstruktør vil Søren være uddannet til at planlægge og koordinere byggeriopgaver, idet uddannelsen giver ham en viden om byggeprocessen fra start til slut. Uddannelsen giver de studerende en viden og færdigheder, der er relevante i forhold til denne proces, eksempelvis viden om virksomhedsdrift og administration, bygge- og anlægsproduktion og projektstyring samt opmåling og afsætning. Jobbet som bygningskonstruktør vil være af mere planlæggende og koordinerende karakter end jobbet som tømrer. En bygningskonstruktør kan eksempelvis arbejde med byggeledelse eller med beregninger af byggeriomkostninger. Efter to år er der en afstigningsmulighed, og man afslutter uddannelsen som byggetekniker AK eller kort- og landmålingstekniker AK. I Nordjylland kan man læse til bygningskonstruktør på Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) – en del af University College Nordjylland, www.noea.dk. Søren spørger til bygningskonstruktøruddannelsen, fordi han gerne vil uddanne sig yderligere. Der kan være andre muligheder end bygningskonstruktøruddannelsen, afhængigt af hvad det er, han søger efter i forhold til uddannelse. Der er andre uddannelser, der ligner bygningskonstruktøruddannelsen, og som måske kunne være interessante for Søren at kigge nærmere på. Der er eksempelvis forskellige ingeniørretninger, der beskæftiger sig med det samme område som bygningskonstruktøren. Søren vil sandsynligvis ikke opfylde adgangskravene til disse uddannelser med sin tømreruddannelse, og derfor kan det være nødvendigt for Søren at tage adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Dette er et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb for personer, der gerne vil optages på en ingeniøruddannelse, men ikke har en gymnasial eksamen (STX, HHX, HTX, HF). Forløbet giver eleverne den rette viden til at kunne påbegynde en ingeniøruddannelse. Søren kan se nærmere på det store udbud af ingeniøruddannelser og adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved at benytte www.ug.dk. Søren kunne også undersøge, hvilke muligheder der er for ham inden for efter- og videreuddannelse. Det er uddannelser, der er rettet mod at opkvalificere ens eksisterende kompetencer eller bygger videre på ens eksisterende uddannelse og erhvervserfaring. I forhold til dette kan Søren benytte hjemmesiden www.vidar.dk, der indeholder en oversigt over alle uddannelser, der udbydes som efter- og videreuddannelse. Venlig hilsen Helle, Studievalg Nordjylland