Tør fødderne af

} SKOLEN: Elever og lærere må tørre fødderne og i det hele taget hjælpe til, hvis rengøringsstandarden skal holde på Øster Hornum skole efter nytår. Skolen skal nemlig spare tre timers rengøring dagligt, og det kan kun lade sig gøre, oplyser skoleleder Torben Rune og bestyrelsesformand Harry Jensen, hvis alle gør en indsats med at rydde op i klasserne, sætte stole op, tørre tavler af og altså tørre fødderne af, inden man går ind. } STEDFORTRÆDER: Birgitte Aagaard-Nielsen er udnævnt til stedfortræder på Øster Hornum skole, idet skolebestyrelsen har valgt ikke at genbesætte stillingen som viceinspektør. Birgitte skal stå for materialeindkøb, skemalægning, vikardækning og afløse skoleleder Torben Rune i hans fravær foreløbig frem til sommerferien. EJENDOMSHANDLER } Støvring Kommune har solgt Højdedraget 2, Buderup, til Debbie Storm og Allan Christensen. Støvring Kommune har solgt Højdedraget 8, Buderup, til Heidi Balle og Peter Aaen. } Thomas Pedersen har solgt anpart nr. 37 af Støvringparken 11, Buderup, til Anders Michael Fisker. Ejendomsværdi 450.000 kr.

Forsiden