Lokalpolitik

Tør ikke gribe ind

[ Siden regeringsskiftet har kommunerne været underlagt et loft, som siger, at det kommunale forbrug ikke må stige mere end 0,5 procent. Det er det loft, som kommunerne nu kalder en spændetrøje. I virkelighedens verden har kommunerne også haft mere end svært ved at overholde loftet, som stort set er blevet sprængt hvert år. [ For at holde snor i de samlede udgifter har regeringen dikteret, at kommunerne samlet set skal overholde udgiftsloftet og skattestoppet. I praksis betyder det, at hvis en kommune sætter skatten op eller øger forbruget, skal en anden kommune have et tilsvarende lavere forbrug og skatteprocent. Hvis udgiftsloftet samlet set ikke bliver overholdt, truer regeringen med at skære i bloktilskuddet. [ I virkeligheden er det bare ikke sket. Da kommunerne i 2004 overskred udgiftsloftet markant, brød der en vældig diskussion med Thor Pedersen ud. Men det førte ikke til et indgreb fra kassemesterens side. Det var ganske enkelt for tæt på et valg, til at regeringen turde lægge sig ud med kommunerne for alvor. I øjeblikket er der forholdsvis lang tid til næste valg. Derfor tør kommunerne gå ud nu, og derfor tør regeringen svare igen med kontant afvisning.