Tør ikke problemerne af på sagesløse

BOLIGOVERSKUD:NORDJYSKE Stiftstidende skrev forleden om en lille sejr for lejerne med henvisning til problematikken med ulovlige overskud i den almene boligsektor. Det er fuldt forståeligt, at der er offentlig (og mediemæssig) fokus på denne sektor. Det er også på sin plads at rejse kritik, når der er grund til det. Det er imidlertid ikke så heldigt, når NORDJYSKE i en leder forsøger at tørre nævnte problemstilling af på sagesløse aktive i en afdelingsbestyrelse. Hverken afdelingsformand (eller afdelingsbestyrelsen som helhed) har nogen som helst kompetence på dette konkrete område. I øvrigt er der vel ikke nogen, der for alvor tror, at et afdelingsbudget udarbejdes af beboervalgte aktive i en boligafdeling! I det omfang, der er en reel problemstilling med ulovlige overskud i den almene boligsektor, skal ansvaret placeres i de enkelte hovedorganisationer, og administrationer. Det er her, det økonomiske og juridiske ansvar ligger. Som nævnt er det udmærket, at der er fokus på emnet, men pressen, ministeren (og BL) skylder offentligheden at være præcise i såvel sagsfremstilling og konklusion. Ellers retter man bager for smed.