Tørdok skal ”sælges” på messe i Hamborg

Arbejdet besværliggjort af rest af gammel mole

En gammel mole, som lå under bassinnet mellem pier 3 og 4 gav folkene fra Hoffmann en del tidskrævende ekstraarbejde, da der skulle rammes spunsjern. FOTO: BENT JAKOBSEN

En gammel mole, som lå under bassinnet mellem pier 3 og 4 gav folkene fra Hoffmann en del tidskrævende ekstraarbejde, da der skulle rammes spunsjern. FOTO: BENT JAKOBSEN

SKAGEN:Bunden i den nye tørdok ved Karstensens Skibsværft er i bogstaveligste forstand endnu ikke nået, men folk og maskiner fra entreprenørfirmaet Hoffmann er godt på vej derned. Tørdokken bliver fra 6,5 til 8,5 meter dyb. Efter den nuværende tidsplan er dokken færdig i begyndelsen af 2007. Det bliver formentlig i februar, oplyser direktør Tage Rishøj, Karstensens Skibsværft. Under arbejdet med at ramme spunsen til tørdokken støde man på uventede forhindringer, idet der lå rester af en gammel mole - formentlig en tværmole, midt i bassinnet. Det gav folkene fra Hoffmann ekstra arbejde, idet man var nødt til at fjene de meget store sten, inden arbejdet med at spunse tørdokken kunne gøres færdigt. Messe Karstensens Skibsværft begynder for alvor at markedsføre den nye tørdok i slutningen af september. Det sker på verdens største messe for skibsbygning, skibsteknik- og maskiner, SMM i Hamborg. Tage Rishøj oplyser, at tørdokken også vakte megen opmærksomhed på den stand Skagen Havn havde på den store fiskerimesse Nor-Fishing, i Trondheim i begyndelsen af august. - Der er mangel på tørdokker i vores område, og den nye tørdok er stor nok til, at den for eksempel kan tage de supplyskibe, som bruges i forbindelse med olieboring i Nordsøen. - Det vil være et stort plus for ikke blot værftet og Skagen Havn, men for rigtig mange firmaer i hele det nordlige Vendsyssel, hvis det lykkes at ”sælge” tørdokken til de rederier, som har supplyskibene, siger Tage Rishøj. Tørdokken bliver cirka 115 meter lang og 25 meter bred, og den bliver i første omgang ”et hul i jorden.” Det betyder, at de skibe, som kommer i dok, ikke vil kunne ses hæve sig over huse og bygninger i nabolaget. Der er planer om senere at lave en overbygning over en del af tørdokken, men der er endnu ikke sat årstal på disse planer. Overbygningen vil i givet fald blive 30 - 35 meter høj.