Lokalpolitik

Tørdokplaner til debat

Hårdt brug for værftsudvidelse, hvis arbejdspladser skal bevares

SKAGEN:På baggrund af et stort behov for en ny tørdok hos Karstensens Skibsværft i Skagen skal byrådet mandag aften tage stilling til et nyt lokalplanforslag for en del af Skagen Havn, og hvis ellers byrådet nikker ja til at sende forslaget i offentlig høring, vil det formodentlig ske meget hurtigt efter byrådsmødet. Egentlig var det planen, at byrådet skulle have sendt lokalplanforslaget i offentlig høring i forbindelse med det forrige byrådsmøde, men da arbejdet med lokalplanforslaget var gået meget hurtigt, var det ikke i forbindelse med forslaget via fotos anskueliggjort, hvordan en ny stor tørdok ville se ud i bassinet mellem pier tre og fire på havnen, og da der bliver tale om en både høj og markant "nybygning", mente byrådet ikke, at man kunne sende lokalplanforslaget i høring uden denne visualisering. Op til 35 meters højde Tørdokken med dertil hørende hal, der ifølge lokalplanforslaget må opføres i op til 35 meters højde, vil da også blive meget synlig på Skagen Havn, ligesom den også vil kunne ses fra andre dele af Skagen. Til sammenligning kan for eksempel nævnes Det grå Fyr, hvor tårnet er 46 meter højt. Planerne vil da sikkert også støde mod en del modstand på grund af den nye hals synlighed. Til gengæld skulle den nye tørdok miljømæssigt med hensyn til forurening blive en fordel, da en del af det nuværende arbejde ved skibsværftet vil blive udført i den nye tørdok/hal. Mindre støj Støjmæssigt skulle udvidelsen af værftet heller ikke give anledning til yderligere påvirkning af området. Opførelsen af tørdokken betyder tværtimod, at støjniveauet i perioder kan ventes at blive lavere i fremtiden, da flere aktiviteter flyttes fra de udendørs beddingsanlæg til tørdokken/værftshallen. Hvad der nok også vil veje meget tungt, når byrådet skal tage stilling til sagen, er hensynet til lokale arbejdspladser. I 2004 var der på Karstensens Skibsværft beskæftiget cirka 140 medarbejdere, og beskæftigelsen er steget gennem de seneste år blandt andet som følge af de øgede nationale såvel som internationale aktiviteter på værftet. Plads til større skibe Ifølge et notat udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll vil den ønskede tørdok kunne modtage skibe på indtil 5.000 ton, hvor eksisterende beddingsanlæg kan modtage skibe indtil 3.000 ton. Den ønskede udvidelse kommer på baggrund af en udvikling i branchen mod stadigt større fartøjer, og det er efter værftets opfattelse en forudsætning for at kunne udvikle virksomheden fremover. Udvikling eller afvikling Hvis Karstensens Skibsværft ikke får mulighed for at opbygge den nye tørdok, vil der ifølge notatet fra Rambøll være en reel risiko for, at alle værftsaktiviteter og dermed også de mange arbejdspladser på sigt bliver flyttet til en anden by i regionen, for eksempel Hirtshals eller Frederikshavn. Ja, opførelsen af tørdokken og dermed muligheden for konstruktion og servicering af større skibe anses ligefrem som en nedvendig betingelse for den fortsatte drift af værftet. Kodeordet er udvikling eller afvikling. Havneudvidelse Umiddelbart kunne man tro, at den påtænkte havneudvidelse mod syd og øst i Skagen ville give gode muligheder for at etablere en tørdok der. Det er der sådan set også, men tidshorisonten for havneudvidelsen betyder, at der tidligst kan ventes nye erhvervsområder om cirka 10 år, og det vil derfor ifølge notatet fra Rambøll ikke være et realistisk alternativ til projektet med tørdok mellem pier tre og pier fire på Skagen Havn, som lokalplanforslaget nu skal give mulighed for.