Naturkatastrofer

Tørke kan sende pris på strøm op igen

Lav vandstand ved nordiske kraftværker

AALBORG:Efter et rekordhøjt niveau i den forgangne vinter, er elprisen tilbage i sit normale leje. Hvor en kWh elektricitet i vinter kostede danske familier helt op til 46-47 øre, er den dagsaktuelle pris i øjeblikket 24-25 øre. I begge tilfælde plus moms. Men allerede næste vinter kan de høje elpriser vende tilbage. Trods en betydelig mængde regn gennem de seneste uger er der lavvande i de reservoirer, der leverer vand til de norske og svenske vandkraftværker. For såvel virksomheder som private, der vil væbne sig mod risikoen for en ny rutjetur, er det muligt at indgå en kontrakt med el leveret til fastpris. Med en aftale om elleverance frem til udgangen af næste år, er det muligt at spare yderligere et par øre i forhold til de aktuelle markespris. Før moms koster en kWh køb på kontrakt frem til udgangen af 2004 i øjeblikket 22 øre hos de to elhandelsselskaber, der dominerer Nordjylland, Energi Nord og Nordjysk Elhandel. Gevinst-el for spillelystne @Brød.9.u-indrykFor de spillelystne er det hos sidstnævte selskab muligt at forene lotteri og strømkøb. Det foregår via gevinst-el, hvor der mod en satsning på halvanden øre ekstra for en kWh strøm er mulighed forhelt af få sin strøm gratis. Det vil sige den del af forbruget, der frit kan købes ind på markedet, hvilket er godt halvdelen. Resten, der fremstilles på mere eller mindre vedvarende energianlæg, skal der fortsat betales fuld pris for. Tilsvarende med striben af afgifter og nettariffer, der indgår i elregningen. - Gevinsten kommer til udbetaling, hvis vi frem til 31. oktober kan købe strømmen på den nordiske elbørs, Nord Pool, inden for et bestemt prisinterval, siger Bo Lynge Rydahl, direktør for Nordjysk Elhandel A/S. Det er anden gang, selskabet forsøger sig med gevinstel. Sidste år lykkedes det ikke Nordjysk Elhandel at sikre kunderne gratis strøm, men alligevel gjorde de ifølge direktøren en god handel. - De vandt alligevel, fordi prisen på elektricitet på dag til dag markedet steg til langt over den pris, de kom til at betale. Så alle var tilfredse, siger han. Og vinterens voldsomme prisudvikling satte da også alle spådomme til vægs. Virksomheder, der havde købt elektricitet ind i god tid, sparede store summer, mens det for andre blev en kostbar historie at være tvunget til at købe strøm ind til den aktuelle markedspris. Samtidig var der frygten for helt at måtte undvære strøm. - På et tidspunkt blev der indgået ugekontrakter til en krone pr. kWh, fortæller Rydahl og tilføjer, at i de 11 år el-børsen har eksisteret, har der ikke været noget fortilfælde. Risiko for høje priser Men allerede under den kommende vinter er der risiko for noget tilsvarende. Vinteren i de skandinaviske fjelde fortsatte hvor sommeren slap med tørke, og derfor er vandstanden i Nordens vandreservoirer tæt ved minimum for årstiden. Akkurat som sidste år. - Med de små vandressourcer som udgangspunkt siger vi da også klart til vores kunder, at det er overvejende sandsynligt, at elprisen stiger igen i den kommende vinter. - Selv i tilfælde at en normal vejrudvikling, må vi forvente stigende elpriser, fordi nedføren i givet fald ikke vil være i stand til at fylde bassinerne op. Og får vi ligefrem en tør periode, kan der blive tale om meget kraftige prisstigninger. Derfor er det et godt tidspunkt at købe ind på nu, siger han. Nordjysk Elhandel har sammen med selskabets samarbejdspartner analyseret situationen, og på det grundlag vurderer selskabet sandsynligheden for lavere priser i 2004 end lige nu så lav som 25 pct. - Vejret i Norge og Sverige har været temmelig regnfuldt den seneste måned, og det har lagt noget til i reservoirerne, men vandstanden er stadig tæt på minimum. Skal vandstanden op på normalt niveau, skal det regne ret så meget frem til næste vinter, siger han.