Retspleje

Tørklædet skiller

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Thomas Krarup

UGENS EMNE: Skal danske dommere forbydes at bære tørklæder? Kære Thomas Normalt udspringer lovforslag af fornuftige grunde, og fordi der er væsentlige samfundsmæssige interesser på spil. Men der vil hverken være fornuft eller gnist af samfundsmæssig interesse i et lovforslag om at forbyde danske dommere at bære tørklæder. Tværtimod, er det endnu en af Dansk Folkepartis idiosynkrasier, der får frit løb. I Danmark hylder vi princippet om magtens tredeling, og der skal være meget tungtvejende grunde, hvis den lovgivende magt blander sig i den dømmende magts interne forhold. Jeg vil ønske, at de konservative tager sig sammen, siger ”nok er nok” og bremser lovforslaget.Venlig hilsen Bo Kære Bo Danske dommere skal ikke blot være upartiske – de skal også udstråle det med deres påklædning og fremtoning. Derfor er behov for, at vi nu fra konservativ side gør helt klart, at danske dommere ikke skal bære tørklæder eller andre synlige religiøse symboler. Det er da klart, at man som dommer og myndighedsperson, hvor man på samfundets vegne kan straffe og frifinde, skal optræde upartisk! Hvis en dommer vil bære sine religiøse symboler synlige – så kan man blive i tvivl om det er den religiøse overbevisning eller dansk lov, der vægter højest hos den dommer. Loven beskytter simpelthen danske domstoles troværdighed.Venlig hilsen Thomas Kære Thomas De daglige brugere af domstolene, advokaterne, har ikke brug for jeres lov. Advokatrådet afviser lovforslaget som unødvendigt, fordi advokaterne ikke føler, at dommernes påklædning har indflydelse på deres neutralitet. De siger, at de danske domstole ER troværdige. Det kan selvfølgelig være, at I konservative ved bedre, fordi I har nogle oplysninger som advokaterne ikke har. Jeg vil derfor gerne have oplyst, hvad den konkrete anledning er til at jeres forslag fremsættes lige netop nu. Vil du også godt forklare, hvorfor dommernes upartiskhed efter konservativ opfattelse sidder i tøjet. Venlig hilsen Bo Kære Bo ”Brugerne” af domstolene er ikke advokaterne – det er de danske borgere. Og det er domstolenes troværdighed overfor alle danskere, der ligger mig på sinde. Og så hjælper det altså ikke, at en dommer møder op hverken med hawaiiskjorte eller synlige religiøse symboler. Begge dele vil undergrave tilliden til, at sagen bliver vurderet korrekt og kompetent. Jeg synes derfor en god løsning vil være at uniformere dommerne, da de jo reelt er myndighedspersoner. Det virker for politi, soldater og brandmænd, som vi alle forventer optræder upartisk. For religion hører hverken hjemme i politiet, militæret – eller i domstolene.Venlig hilsen Thomas Kære Thomas Pudsigt, at det lige netop er en konservativ, der sår mistillid til den siddende danske dommerstand. Dine svar er abstrakte, fordi du ikke har noget konkret at angribe dommerne for. På mig virker det som en skinlovgivning, og jeg ser jeres lovgivning som udtryk for rendyrket mobberi. Tilsyneladende vendt mod dommerstanden, men reelt vendt mod Dansk Folkepartis yndlings mobbeobjekter: de unge muslimske kvinder. Dine abstrakte argumenter kan lige så godt anvendes på ansatte i sundhedsplejen og lærerne som mod dommerne. Hvis DF får vedtaget dette lovforslag, retter de sandsynligvis skytset mod sundhedspersonalet og lærerne næste gang. Venlig hilsen Bo Kære Bo Mit ærinde er ikke, som du, at grave grøfter, men at beskytte den troværdighed, som de danske domstole har befolkningen. I Danmark lever i dag flere kulturer, og netop derfor er det er så vigtigt, at domstolene optræder uafhængigt af politiske, økonomiske og religiøse hensyn. Alle skal have tillid til, at ved en dansk domstol blive man dømt efter dansk lov – ikke en dommers personlige religiøse overbevisning. Det er sådan set bare det, som loven sætter en tyk streg under. Jeg forstår ikke, hvorfor du som radikal sætter religiøse hensyn over befolkningens tillid til de danske domstole? Det er da undergravende for domstolenes troværdighed. Indfør i stedet en uniformering af dommerne – det vil være den bedste løsning.Mange hilsner Thomas Bo Fink er 59 år og bor i Sundby på Mors. Han er gift med Doris Mulvad. Parret har fire børn og fem børnebørn. Bo Fink er lærer og studievejleder på gymnasiet i Thisted. Fra 1990 til 1992 arbejdede han som politisk medarbejder i EU-Parlamentet for Regnbuegruppen, der bl.a. rummede Folkebevægelsen mod EF. I flere omgange har kan kandideret for De Radikale. Han er i dag folketingskandidat i Thisted-kredsen. www.radikale-thy.dk Thomas Krarup er 33 år og bor i Aalborg. Han er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet. Thomas er økonomikonsulent i Rebild Kommune og har tidligere arbejdet som livredder og chauffør. Thomas er gift med Charlotte og sammen har de to ønskebørn på et og fem år. Thomas er folketingskandidat og kandidat til Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti i Nordjylland. www.thomaskrarup.dk