Tørlæg dine hoteller, Galaly!

Kun på et område er Islam den vestlige kulturkreds overlegen: I dens afstandtagen fra en hvilken som helst foreteelse der har med alkohol til konsumbrug at gøre.

Desværre er det ikke den af de muslimske leveregler vore hjemlige muslimske medborgere ligger størst vægt på. Alligevel overraskede det mig, da jeg erfarede, at den dansk-egyptiske "hotelkonge", Enan Galaly er muslim, da samtlige hans hoteller i Danmark har spiritusbevilling. De i det overvejende muslimske Egypten er uden tvivl tørlagte. Jeg vil opfordre Enan Galaly til at leve op til sin religions krav, og tilbagesende samtlige sine danske spiritusbevillinger. Jeg er overbevist om, at han med sine unikke evner, vil kunne drive dem rentabelt som profane afholdshoteller! Millioner af muslimers vanvittige reaktion på Muhammedtegningerne har skadet Islams image i de vestlige lande. Det kan Enan Galaly i nogen måde råde bod på, ved at tørlægge sine hoteller, og således lade dem indgå i kampen mod vort lands alvorligste socialmedicinske problem: Alkoholisme. Den største gevinst vil dog være af kulturel art. Avisannoncer med tekster som: "Bryd med alliancen mellem folkekirken og drikkeskikkene, gør dit barns konfirmationsfest alkoholfri" og "En rigtig julefrokost er selvfølgelig alkoholfri", og tilsvarende for Enan Galalys mange hoteller. Tv-reklamer vil styrke effekten, og sende gavnlige chokbølger gennem vort folk.