Skolevæsen

Tørnæs langt fra et bredt folkeskoleforlig

Oppositionspartierne kræver flere indrømmelser

ODENSE:Efter princippet 'hug en hæl og klip en tå' forsøger undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i disse dage at samle et bredt politisk flertal for et nyt folkeskoleforlig. Men ministeren er milevidt fra målet. Selv om Ulla Tørnæs i fredags opgav sit forslag om den faseopdelte skole, kræver oppositionen yderligere indrømmelser. - Der er stadig elementer i forligsteksten, der leder frem til den faseopdelte skole. Og det er vi imod, fordi det betyder, at kommunerne kan jonglere med store holddannelser for at spare på lønningsudgifterne, siger Aage Frandsen, SF's uddannelsespolitiske ordfører. SF er heller ikke begejstret for undervisningsministerens planer om at skoleelever fremover kan undervises i hold på tværs af klassetrin. Det står ellers højt på ministerens dagsorden, når partierne mødes til nye forhandlinger på onsdag. - Det er nødvendigt, at lave holddannelser på baggrund af løbende evalueringer i 1.-7. klasse, for at fange den gruppe elever, der i dag forlader folkeskolen uden ordentlige færdigheder. Det kan man ikke i dag, og derfor ved vi ikke, hvad denne gruppe har behov for, siger Ulla Tørnæs. Men Socialdemokratiet mener ikke, der er behov for en lovændring. Frank Jensen opfordrer i stedet ministeren til at rette sig efter det politiske flertal på Christiansborg: - Vi vil ikke acceptere, at børnene bliver sorteret op i hold ud fra evner. Ministeren bliver nødt til at lytte, for vi har flertallet. Måske skal man i højere grad bruge undervisningsdifferentiering for at styrke alle elevers faglige kundskaber, men det er der altså allerede mulighed for i dag, siger Frank Jensen (S). Det andet store emne på onsdag er bindende læseplaner, som regeringen ønsker for at sikre ens faglighed i alle landets skoler. Det er især er en konservativ mærkesag, men heller ikke her har regeringen medvind. - Vi giver ikke køb på det hele og oppositionen må også give lidt igen. Vi ser gerne bindende læseplaner. Vi har givet en stor indrømmelse i forhold til oppositionen med den faseopdelte skole. men lad os nu se, siger Helle Sjelle, de konservatives uddannelsesordfører.. Men både SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er tilhænger af, at de enkelte skoler har frihed til at lave læseplanerne. Ulla Tørnæs vil ikke sætte deadline på forhandlingerne, men hun ønsker at fremsætte det nødvendige lovforslag i efteråret, og behandling og vedtagelse i Folketinget, så de nye regler kan træde i kraft fra næste skoleårs start i august 2003.