Skolevæsen

Tørnæs siger ja til kanonen

14 danske forfattere bliver obligatoriske fra 2005, men det gør ingen forskel, siger ekspert

KØBENHAVN:Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) vil fra næste skoleår gøre 14 danske forfattere til pligtstof i den danske folkeskole og gymnasium. Hun har tidligere afvist at lave en sådan kanon, men da det såkaldte kanonudvalg anbefalede det, slog hun til. - Jeg har med listen understreget, hvilket forfattere, der skal læses, fordi vi alle har interesse i at viderebringe den danske kulturarv, sagde hun på pressemødet i Tøjhusmuseet, som passende nok indeholder en stor samling kanoner af den gammeldags slags. Den melding står i modsætning til Ulla Tørnæs' tidligere modstand mod obligatoriske lister, men den holdning nedtonende hun i går. - Jeg er ikke tilhænger af bindende læseplaner, og det er det her heller ikke. Det er en liste af forfattere, som man skal stifte bekendtskab med, siger hun. Ulla Tørnæs mener derfor hellere ikke, at listen er i strid med folkeskoleforliget, men det er Carsten Hansen (S) uenig i. - Man kan jo ikke sige, man skal læse 14 forfattere og samtidig sige, at det ikke er bindende. Det her angriber lærernes metodefrihed og er en tilbagevenden til nogle metoder, som man forlod for 15 år siden, siger Carsten Hansen, som betragter det som forligsbrud, hvis Ulla Tørnæs indfører listen. Slag i luften I skoleverdenen er der dog ikke den store modstand. Danmarks Læreforening havde hellere set, at det var en vejledende liste, men så længe det kun er forfattere og ikke tekster, der er obligatoriske, så er skade ikke store. Formanden for Dansklærerforeningen, Søren Peter Hansen, mener heller ikke, at listen gør den store skade. - Jeg tror aldrig, jeg har sendt en klasse af sted uden, at de har læst dem der står på listen, siger han. Samme konklusion kom Hanne Bache til, da hun lavede en undersøgelse for Undervisningsministeriet af, hvad gymnasieeleverne læser. - Det kan hverken overraske eller genere ret mange lærere. Når det ikke er bundet op på faste værker, så gør det ikke nogen forskel. Det er det eleverne læser i forvejen, siger hun. Det er især de konservative, der har presset på for at få bindende læseplaner. Uddannelsesordfører Helle Sjelle havde gerne set, at en dansk kanon indeholdt en liste over tekster, som skulle læses på de forskellige klassetrin, men er glad for, at Ulla Tørnæs har flyttet sig lidt.. - Vi er glade for, at ministeren nu også synes, det er godt med en obligatorisk liste. Vi ser det som et skridt i den rigtige retning, men der er et stykke vej endnu, siger hun. Hun erkender dog, at man nu er kommet så langt, som det kan lade sig gøre. Formanden for kanonudvalget, Jørn Lund, fremhævde da også, at listen er et kompromis mellem lærernes frihed og ønsket om, at alle danske skolebørn skal have et minimum af kendskab til de danske klassikere. Samtidigt glædede han sig over, at udvalget kunne blive enige om de 14 forfattere.