Skolelukninger

Tørre tal vil lukke skoler

Om ni år er der 1203 færre skolesøgende børn i storkommunen end der er i dag

NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Hvordan man end vender og drejer det, så kommer politikerne ikke til at kunne snakke sig ud af, at skolestrukturen i den ny Frederikshavn Kommune skal snakkes godt og grundigt igennem. Statistisk set er skolelukninger nemlig uundgåelige indenfor en relativt overskuelig fremtid. Det samlede børnetal for børn i den skolepligtige alder (7 år til og med 16 år) i storkommunen falder nemlig fra 8250 i år til 7047 i år 2014, når man følger Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger. Geografisk fordeler faldet i skolebørn sig med 343 færre i Skagen Kommune, 584 færre i Frederikshavn Kommune og 276 færre i Sæby Kommune. Uden at male fanden på væggen er talenes tørre tale, at det nok ikke skal vente til 2012, før der bliver truffet en beslutning om skolestrukturen - allerede i 2008 vil der ifølge Danmarks Stastistiks tal være 260 færre skoleelever i storkommunen, stigende til 693 færre i 2011 stigende til altså 1203 færre skolebørn i 2014. Derudover er der den umiddelbart lidt pudsige, men dybest set ikke overraskende, detalje, at også skolebørnenes alderfordeling bliver trukket skæv i årene fremover, selv om det ikke er voldsomt. I dag udgør de 7 til 11-årige 49,5 procent af skolebørnene i storkommunen, i 2014 vil de udgøre 46,7 procent. Tilsvarende udgør de 11-16 årige 50,5 procent af det samlede antal skolebørn i dag, stigende til 53,3 procent i 2014.