Ålbæk

Tørvegravning søndag

AALBÆK:En af sommerens faste traditioner på det lokalhistoriske museum i Aalbæk, Simons Raaling, er tørvegravning. Det sker i år på søndag, og der er hårdt brug for det - både for at fortælle om, hvordan tørvegravningen fandt sted, og fordi Raalingens lager af tørv er ved at være brugt. Der graves tørv ved Store Rød i Blæsbjerg, og alle er velkomne til at forsøge sig. Der er dog også kyndige folk, som har prøvet det mange gange før, til at demonstrere og fortælle. Man kan finde frem til Store Rød ved enten at møde op ved Simons Raaling på Engvej klokken 13.30 og køre i kortege, eller kan man følge skilte, som begynder i krydset Jennetvej - Blæsbjergvej.