Aalborg

Tøv nu en kende

AALBORG PORTLAND: Meldingen fra Aalborg Portland om langsom flytning af fabrikken på grund af nye miljøafgifter må give anledning til overvejelser. Helt centralt står, at de ikke med den nuværende teknologi kan løse problemet. Det kan ikke passe, at Aalborg skal miste en så stor arbejdsplads på det grundlag. Der må laves en dispensation eller overgangsordning, så den teknologiske udvikling kan følge med i de krav der stilles. Ellers har vi jo slet og ret erklæret den slags virksomhed i Danmark for uønsket. Jeg er klar over, at miljøet har så stor betydning, at det kan være nærmest faneflugt, hvis man lige beder om at tøve en kende, indtil mulighederne for løsningsmulighederne er til stede. Arbejdsmarkedets parter og de folkevalgte i Aalborg kommune burde stå sammen og sammen med Aalborg Portland søge at få nogle bæredygtige aftaler, der dels sikrer et forsat sundere miljø, dels ikke stilles højere krav, end der rent faktisk er teknologiske muligheder for at løse.