Tøvende ja til nyt sygehus

Venstre-politikere kræver garanti for penge til andre projekter

Hospitaler 8. maj 2007 06:00

NORDJYLLAND: Ideen om at bygge et splinternyt sygehus i Himmerland til cirka 1,5 milliard kroner bliver nølende bakket op af et stort flertal blandt Venstres 12 regionsrådsmedlemmer. Men kun på betingelse af, at byggeriet ikke spænder ben for andre planlagte sygehusprojekter i regionen. - Hvis vi tænker på skatteborgernes penge, vil den optimale løsning nok være at bevare enten Hobro eller Farsø sygehus og udvide det. Umiddelbart strider det imod almindelig sund fornuft at bygge et helt nyt sygehus, når vi i forvejen har nogle bygninger, siger Peter Therkildsen (V), der er formand for regionsrådets forum for specialiseret behandling. - På den anden side kan et nyt sygehus vise sig at være løsningen på en gordisk knude, idet regionsrådet slipper for at vælge mellem Hobro og Farsø, tilføjer han. Peter Therkildsen stemmer kun ja til et nyt sygehus i Himmerland, hvis han får garanti for, at det ikke på nogen måde rammer udbygningsplanerne på Aalborg Sygehus. Samling tiltrængt - Når jeg ser på Aalborg Sygehus, føler jeg mig hensat til en tid, hvor det var staten, der drev sygehusvæsenet. En samling og modernisering af funktionerne i Aalborg er i høj grad tiltrængt. Det står øverst på dagsordenen. Peter Therkildsens synspunkter falder i tråd med, hvad partifællerne Per Nielsen og Mariann Geller tidligere har sagt. Og det er der tilsyneladende bred enighed om i Venstres regionsrådsgruppe. - Halvanden millard kroner er godt nok mange penge til et nyt sygehus uden akut modtagelse. Jeg ville gerne, at vi kunne have fået mere at vide om indholdet i sådan et nyt sygehus, samtidig med at vi træffer en principbeslutning. Men det er svært, siger Gitte Krogh, der er formand i forum for akut medicin. - Samtidig er vi nok nødt til at lytte til eksperterne, som siger, at et nyt, moderne sygehus er vigtigt i bestræbelserne på at rekruttere personale og holde patienter hjemme i regionen. Men jeg kan ikke gå med til det, hvis det rammer udvidelsen af Aalborg Sygehus. Finn Jacobsen (V): - For det første er jeg enig i, at vi kun skal have ét sygehus i Himmerland. Men hvis det skal været et helt nyt sygehus, skal vi først være helt sikre på, at det ikke går ud over økonomien på de øvrige sygehuse. Ikke blot Aalborg, men også Hjørring og Thisted, hvor der også er planlagt byggeri. Finn Jacobsen kan godt se, at der rent strategisk er en fidus i at bygge et nyt sygehus i Himmerland. - Det handler jo ikke blot om at have et godt tilbud til patienterne i Himmerland, men også om at sikre ”fødekæden” til Aalborg Sygehus, bemærker han. Lene Kjelgaard Jensen ser et nyt sygehus som en oplagt mulighed for at samle sygehusaktiviteterne i Himmerland på én matrikel. - Jeg synes, at tanken lyder udmærket. Men jeg går da ud fra, at det planlagte byggeri på eksempelvis Thisted Sygehus starter samtidig. Både Gunhild Olesen Møller og Anders Broholm synes, det er svært at forholde sig til forslaget, før de er blevet præsenteret for mere detaljerede beregninger. Men også de mener, at det er vigtigt, at der bliver råd til andre projekter på de nordjyske sygehuse. Enestuer Det tør partifællen Svend Heiselberg næsten godt garantere, at der bliver. Ligesom han gerne vedkender sig faderskabet til ideen om et helt nyt sygehus i Himmerland. - Statsministeren undrede sig jo under et besøg i Aalborg for nylig over, at der ikke var enestuer i det nye medicinerhus. Derfor synes jeg, det var oplagt at tage ham og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen på ordet ved at foreslå et helt nyt sygehus i Himmerland med de enestuer, som de efterlyser. Svend Heiselberg mener, at indenrigsministeren og statsministeren moralsk er forpligtet til at tilgodese Region Nordjylland i rigeligt omfang, når 50-100 milliarder kroner til sygehusbyggeri skal fordeles. - Helt tilbage ved Venstres sommergruppemøde for tre år siden vedkendte Lars Løkke Rasmussen, at Region Nordjylland på grund af sin lille størrelse var i en særlig situation, og at det måtte kompenseres. Det kan meget passende ske ved blandt andet ved at tilgodese os med ekstra penge til sygehusbyggeri, siger det tidligere folketingsmedlem, som især er kendt for sine politisk-taktiske evner i forhandlinger om jyske motorveje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...