Tøvende ja til samling af landborådgivning

Stemning for at samle LandboNord, men Hjørring imod center i Brønderslev

VENDSYSSEL:Usikkerhed og tøven, men ikke decideret modstand. Det var den gennemgående holdning blandt landboforeningen LandboNords 1800 medlemmer, da de på kredsmøder i denne uge debatterede bestyrelsens udspil om at samle foreningens rådgivningsarbejde i ét center fremfor fire. I Hjørringkredsen var der stor forståelse, men mange ytrede ønske om, at centret skal ligge i Hjørring. Dét signal strider mod oplægget fra LandboNords hovedbestyrelse, nemlig at samle aktiviteterne på et nyt center til 50 millioner kroner i Brønderslev. Kredsformand Katrine Jensen, Rakkeby, mener personligt, at det drejer sig om, at få et center med de bedste muligheder for såvel personale som rådgivning, mens placeringen for hende ikke så afgørende. Hun peger på, at der i dag er rig mulighed for elektronisk kommunikation kryds og tværs af foreningens dækningsområde, og at Brønderslev er centralt i forhold til alle medlemmer. Hvad med Vestbjerg? I kreds 2, som dækker Sindal, Frederikshavn og Sæby kommuner, vurderes der at være opbakning til samling, oplyser kredsens formand Frode Thule Jensen, Østervrå. Der var ikke større diskussion, men en række opklarnede spørgmål. I kreds 4, der dækker Brønderslev-Pandrup og en del af Aalborg kommune, var meningerne om nyt center delte, men flest var for samling i Brønderslev. Enkelte medlemmer udtrykte dog frygt for tab af medlemmer til Aalborg Amts Landboforening, og det blev foreslået at være endnu mere fremadrettet, og bygge centret i Vestbjerg med henblik på kommende fusioner med foreninger syd for Limfjorden. Kredsformand Thomas Sejlund, Hollensted, mener ikke, at det er relevant med en sådan sammenlægning, og et alternativt forslag om udvidelse af Landbogården i Hjørring for 22 mio. kr. vandt ikke gehør i Brønderslev. På årsmødet i kreds 5, Dronninglund og Hals kommuner, var opbakning til et nyt, fælles Landbo Nord-center i Brønderslev, oplyser gårdejer Finn Krogsgaard, Melholt, der på mødet blev afløst på kredsformandsposten af Jens Myhren, Langholt. For denne kreds betyder centraliseringsprojektet et farvel til det lokale kontor i Flauenskjold. Finn Krogsgaard peger på, at medarbejderne i LandboNord er varme tilhængere af fusions-projektet. Særordning i Hanherred I Fjerritslev-kredsen bar debatten præg af veneration for egnens eget landbocenter og bevidsthed om sin geografiske udkant-placering i foreningen. Kredsformand Henrik Gregersen, Frøstrup, der også er formand for hovedoforeningen, udtrykker forståelse. - Vi har været i Fjerritslev i mange år, og "de gamle fanebærere" har en stor kundekontakt. Man kan godt forestille sig, at Fjerritslev får en særordning et par år, for det er vores hjerteblod, vi taler om. Han understregede samtidig de faglige øg økonomiske gevinster, men gjorde klart, atøkonomien skal hænge sammen, så salget af de eksisterede bygninger kan betale nybyggeriet. I øjeblikket kulegraves såvel praktiske som økonomiske forhold vedrørende flytning, sammenlægning og byggerier, og det ventes, at der i løbet af sommeren ligger en afgørelse klar fra bestyrelsens side. team