Tøver med at lade syge hoppe kø over

Flertal betænkeligt ved at lade nogle springe over venteliste

Socialpolitik 2. september 2002 08:00

AALBORG: Aalborg Kommune vil ikke uden videre gå ind og vurdere om syge borgere, der står på venteliste til behandling, bør have mulighed for at springe køen over. Vælger kommunen den løsning f.eks. for folk, der på grund af ventetid på operation, er i fare for at miste deres arbejde, så skal kommunen efter en ny lov betale behandlingen. Byrådets socialudvalg har drøftet de ny muligheder, som lovgivningen giver, og her var Socialdemokratiet og SF, der har flertal i udvalget, så betænkelige, at de egentlig ikke var indstillet på at gå videre med sagen. Mindretallet - Venstre og konservative - ville have sagen taget op senere, og det ønske får de opfyldt. Sagen var dene gang blot sat på dagsordenen som en drøftelse af den ny lovgivning på området. Socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) regner med, at socialudvalget i løbet af efteråret afgør, om kommunen skal benytte sig af de muligheder, som den ny lov giver. En sådan løsning er hun ikke selv indstillet på. Det bliver kommunen, som skal dække de udgifter, der bliver f.eks. til behandling på et privat sygehus herhjemme eller på en klinik i udlandet. Inden sagen igen kommer op i udvalget skal socialforvaltningen lave en vurdering af de økonomiske konsekvenser. - Det er svært at sige, hvad eventuel brug af de ny muligheder kan komme til at koste kommunen. Men jeg tilhører flertallet i udvalget, der er betænkelig ved at bruge den ny lov. Jeg har altid været stolt af vores sygehusvæsen, hvor alle bliver behandlet ens. Jeg kan ikke lide, at nogle skal have en hurtig behandling, mens andre må vente fordi de f.eks. er over 80 år, eller fordi de af en eller anden grund ikke har udsigt til at komme ud på arbejdsmarkedet, siger Birgit Ekstrøm. Socialforvaltningen peger i sit oplæg til udvalget på, at en ændring vil være et brud med det hidtidige princip om lige adgang til sundhedsbehandling. Samtidig bliver der dog også peget på fordele. Bl.a. kan en hurtig behandling være med til at hindre, at det offentlige får udgifter til dagpenge eller måske sociale udgifter i forbindelse med, at en borger ikke længere kan være på arbejdsmarkedet. Her bliver det nævnt, at kommunen i stedet for udgifter til passiv forsørgelse kan vælge at flytte omkostningerne over til aktiv sygdomsbehandlig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...