EMNER

Tøver med at leje fugtige boliger ud

Der er stadig stor efterspørgsel på boliger på Vitskølklostervej, forsikrer Domea

HJØRRING:I mere end et halvt år har beboerne i Klosterparken måttet døje i deres fugtige lejligheder, hvor omfattende skimmelsvampeangreb gjorde deres hjem sundhedsskadelige vinteren over. Nu kigger de langt efter nye naboer. Der er ellers rigeligt, der gerne vil bo i det plagede beboelseskvarter. - Der er masser, der gerne vil bo her, så vi er nødt til at afvise folk, siger Driftschef for Klosterparken, Anders Meyer. Tomme lejligheder Lige nu står fire lejligheder tomme, selvom der ifølge ham er interesserede lejere på venteliste. - Vi har besluttet, at skaderne skal udbedres, før vi lejer dem ud igen, siger Anders Meyer. Hvornår, det bliver, er endnu usikkert. Byggeskadefonden, der er en slags forsikringsselskab for almennyttige boligselskaber, har netop afgjort sagen om de omfattende skader i Klosterparken. Fonden vil dække udgifterne til at få renoveret gavlene, som menes at være skyld i den fugt, der gør boligerne udsat for de sundhedsfarlige svampeangreb. Sagen genbehandles Til gengæld skal Domea, der administrerer lejemålene i Klosterparken, selv bringe forholdet omkring 26 opfugtede badeværelser i orden. Domea har anmodet Byggeskadefonden om at genoverveje afgørelsen. - Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at få en ordentlig afgørelse, siger Anders Meyer. Han og Domea undres over fondens afvisning af at dække udgifterne til en såkaldt vådrumsmembran til de 26 af Klosterparkens 62 badeværelser.