Lokalpolitik

Toftegården skal rømmes

Politikerne vil ikke tage ansvaret for beboernes helbred på gården, der er sundhedsfarlig

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Foto: Carl Th. Poulsen

Toftegården, kommunens gård på Toftegårdsvej, er uegnet som menneskebolig og skal rømmes hurtigst muligt. Som tidligere omtalt er gården hårdt angrebet af skimmelsvamp, borebiller og fugt, og økonomiudvalget besluttede onsdag at alle aktiviteter i stuehuset skal ophøre. Derudover går kommunen nu i dialog med brugerne af gården, der har hestehold på Toftegården, om den fremtidige anvendelse. - Når der er svamp og sundhedsfare i stuehuset, kan vi selvfølgelig ikke tage ansvaret for, at der bor nogen på gården. Derfor sørger vi for en løsning, så de får et andet sted at bo, siger borgmester Lars Møller. Udvalget tog ikke stilling til, om stuehuset skal rives ned og eventuelt genopføres, men Lars Møller siger, at der ikke bliver tale om at bruge 2,4 millioner kroner på at renovere stuehuset. Boligkommissionen Byrådsmedlem Bruno Müller (S), der er formand for Boligkommissionen, er gået ind i sagen og er tilfreds med økonomiudvalgets beslutning om øjeblikkelig rømning af stuehuset. - Vi har teknikernes ord for, at der er nærliggende sundhedsfare. Både ude og inde er væggene kraftigt angrebet af fugt. Der er skimmelsvamp, og nogle af beboerne har haft længerevarende hoste og helbredsproblemer. Det kan vi ikke tage ansvaret for, siger Bruno Müller. Han understreger, at det handler om at beskytte beboerne og brugerne, og at forbuddet mod brug af lokalerne også gælder saddelrummet. Arbejdet med lokalplanen for området sættes indtil videre i bero. Næse til kommunen I en lignende sag om skimmelsvamp i Grenen Boligforenings byggeri på Trindelvej i Skagen fik Frederikshavn Kommune sidste år en næse af Statsforvaltningen for sin behandling af sagen uden om Boligkommissionen. Kurt Trier Pedersen, der rejste sagen, har nu ifølge Lejernes LO fået en ny bolig i Skagen. Kommunen skal betale indskuddet, første måneds leje, to gange maling af lejligheden, nye madrasser, rensning og rengøring af indbo samt flytning og opbevaring af Kurt Triers ting, mens han ikke kunne bo i sin gamle lejlighed. Desuden er et større erstatningskrav fra Kurt Trier mod kommunen endnu uafklaret.