Toftegårdsskolen fejrer to jubilæer

JERSLEV: I forbindelse med Toftegårdsskolens årlige skolefest markeres skolens 40-års jubilæum på forskellig måde. I ugen op til skolefesten, der holdes torsdag 21. november, vil der være en udstilling af gamle undervisningsmaterialer og hjælpemidler, ligesom skolemøblernes udvikling gennem tiderne vil blive vist. Der vil også blive vist billeder fra skolens liv gennem de 40 år. Egnsmindesamlingen vil lave en plancheudstilling, fortrinsvis ved hjælp af avisudklip. En gruppe af pensionerede lærere vil stå for udstillingen. De fleste af de udstillede genstande er hentet i Toftegårdsskolens mini-skolestuemuseum, men arrangørerne opfordrer læsere, der måske har noget liggende fra deres skoletid, til at overveje at udlåne eller forære det til skolens museum. Eventuelle effekter kan afleveres på skolens kontor, eller der kan pr. telefon træffes aftale om afhentning. I ugens første dage kan skolens yngste elever klassevis melde sig til at se udstillingen. Om torsdagen vil der sidst på eftermiddagen være åbent hus, så egnens beboere kan få lejlighed til at besøge udstillingen. I disse timer er nogle af skolens faglokaler også åbne. Mens 40-års jubilæet gælder den ældste del af skolen, kan tilbygningen med blandt andet idrætshal samtidig fejre 25-års jubilæum. ruk