Tog uden plan

Det bliver mere og mere vanskeligt at pendle i Nordjylland.

Det ser engang imellem ud som om, at DSB bevidst forsøger, at drive sine kunder over til private alternativer. Der kommer færre intercitytog til vort område, og køreplanerne ind og ud af området passer ikke sammen. Disse ting gør, ud over DSB's forsinkelser i almindelighed, livet surt for pendlere og øvrige passagerer. Efter henvendelse fra pendlerklubben "Vendsyssel" har jeg rejst sagen for Trafikminister Flemming Hansen. I Socialdemokratiet prioriterer vi den kollektive trafik meget højt. Derfor kan vi heller ikke sidde denne type forringelser overhørig Rasmus PrehnMF (S), Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg, e-mail: Rasmus.Prehn@ft.dk