Toilet prøverum for containertøj Problem: Forvaltningen indstiller, at tøjcontaineren på Nytorv fjernes

HOBRO:Byens forretninger med genbrugstøj har fået konkurrence fra en helt uventet side. Det er den gruppe af personer, der har hang til contaonerdress, der er blevet en tussel mod omsætningen i de etablerede genbrugsbutikker. I stedet for at gå i forretningerne har kundekredsen i stigende grad valgt den direkte vej til containerne med genbrugstøj. Specielt er tøjcontaineren på Nytorv blevet lidt af et tilløbsstykke - og det er der en god og nærliggende forklaring på. Nabo til containeren er nemlig de offentlige toiletter på Nytorv, og for nogle af containerkunderne er det blevet en vane at bruge toiletterne som prøverum. - Jeg har ikke tidligere hørt om den trafik, men det er da bestemt noget, vi skal have kikket alvorligt på, siger formanden for teknisk udvalg, Preben Christensen. Det er den nu forhenværende beredskabschef Frede V. Mortensen, der som en af sine sidste gerninger i aktiv tjeneste har gjort kommunen opmærksom på problemet. Han har konstateret, at der over en længere periode har været problemer med at folk fisker tøj op fra containeren for derefter at vandre til prøverummet på toilettet. Det tøj, der åbenbart ikke passer, bliver efterladt på stedet. Der har i den forbindelse været eksempler på både tilstoppede toiletter og tilstoppede vaske. Det er næsten overflødigt at nævne, at rengøringspersonalet finder det meget generende. Containeren har siden midten af 1980’ erne haft sin faste plads på Nytorv, men der har ikke tidligere været tilsvarende problemer. Desværre er det ikke muligt at finde en anden og mere hensigtsdmæssig placering på Nytorv, og teknisk forvaltning indstiller derfor til det politiske udvalg, at tøjcontaineren fjernes. Det betyder dog ikke, at det dermed også vil være slut med at aflevere genbrugstøj i containere. Der er fortsat en af slagsen ved Brotorv - og så er der jo tre genbrugsbutikker henholdsvis i Jernbanegade, Lillegade og Adelgade. Firmaet bag tøjcontaineren er i øvrigt Container- og Genbrugsvirksomheden Trasborg, men overskuddet fra indsamlingen er i alle årene gået til hjælpeorganisationen International Børnehjælp.