Toiletpapir med eller uden moms

AALBORG:Skal en virksomhed betale moms af toiletpapir? Det er ikke et spørgsmål, som momskonsulent Søren Engers, BDO ScanRevision i Aalborg og Herning, normalt beskæftiger sig med. Når en virksomhed indkøber nødvendigt udstyr til brug for arbejdets udførelse, kan momsen jo normalt trækkes fra. Men denne momsfritagelse gælder ikke, hvis det drejer sig om personalegoder. Og en dag, da Søren Engers var underviser på et kursus om momsfradrag fra A til Z for erhvervsvirksomheder, kunne en repræsentant for en af deltagende virksomheder fortælle ham, at man havde haft besøg af en kontrollant fra Told & Skat, der havde sagt blankt nej til at virksomheden kunne trække momsen fra på indkøb af toiletpapir, for toiletpair var jo et personalegode. - Jeg blev helt paf, da jeg hørte det, mens min medunderviser mumlede et stille "shit". Men vi kunne på kurset dog fastslå, at der selvfølgelig stadig er momsfradragsret for toiletpapir, siger Søren Engers. -. I dette tilfælde har kontrollanten fra Told & Skat gået i meget små sko, tilføjer momskonsulenten. Striden om toiletpapiret er dog ikke enestående, En ny rapport har netop sat fokus på skattelovenes sorte huller, hvor Told & Skat på den ene side og erhvervsvirksomheder samt borgere på den anden kommer i konflikt med hinanden. Side 4