Toldboden som markant bygning

Det Kongelige Toldkammer er fra 1902 og nu restaureret i nænsom stil.

Det Kongelige Toldkammer er fra 1902 og nu restaureret i nænsom stil.

TOLDBODEN:Præmieres for en flot og gennemgribende restaurering af en af Aalborgs gamle, værdifulde bygninger, så den fremstår smukt i bybilledet. - Det er et eksempel på en af de bygninger, som mange mennesker ser hver eneste dag. Derfor er det ikke underordnet, hvordan den tager sig ud. Når området er færdigt, bliver det en perle i byen, sagde borgmester Henning G. Jensen (S). Det Kongelige Toldkammer er opført i 1902 efter tegninger af den kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann. Bygningen består af tre fløje opført i nationalromantisk stil med motiver fra renæssancen. Omkring komplekset dannes nye byrum, og den gennemgribende renovering får et fint samspil med de nye omgivelser og er udført i respekt for fredningen. Bygningens indre var inden ombygningen fuldstændig ødelagt. men de forsvundne bygningsdetaljer er rekonstruerede og de tidligere rum genopbygget. Bygningen har i dag fået tilført et nyt liv, også ved at inddrage uudnyttede lofter. Arkitekt er Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S. Bygherre er City-Ejendomme Aalborg.