Toldbodgade bygges om

Opførelsen af I.P. Jacobsen Center kræver ombygning af Toldbodgade THISTED: Nu mangler kun politiet at sige ¿ja¿ til en skitseplan for ombygning af Toldbodgade i Thisted. Ombygningen er en direkte følge af opførelsen af I.P. Jacobsen Center, som stiller nogle krav til trafikafviklingen til og fra centret via Toldbodgade. Kommunens udvalg for miljø og teknik har i denne uge godkendt skitseprojektet som indebærer, at Toldbodgade etableres med to kørespor og et højresvingsspor til centret. Der anlægges buslommer i begge sider af gaden, ligesom der i begge vejsider etableres cykelsti og fortov som en ¿fællessti¿ i samme niveau. For at sikre en glidende afvikling af trafikken b, liver der forbud mod venstresving til og fra p-pladsen overfor I.P. Jacobsens Plads. Dette sker for at undgå for megen krydsende trafik på Toldbodgade. desuden etableres der standsningsforbud i Toldbodgade. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk