Toldere på razzia i Hjørring

Garager undersøgt efter anonymt tip - masser af øl, men ingen anmeldelse til politiet

HJØRRING:Torsdag aften fik fem toldbetjente travlt efter en anonym henvendelse, som gik på salg af spiritus uden banderole fra en garage på Kristiansandsvej. De fem betjente fra Aalborg rykkede ud til adressen, behørigt assisterede af et par betjente fra Hjørring Politi for det tilfælde, at ransagningen skulle føre til mere end blot knubbede ord. ToldSkat kendte nemlig adressen og de tilknyttede personer i forvejen, og var derfor forberedte på, at der kunne blive ballade ud af episoden - hvilket dog ikke skete. Derimod fik de fem toldbetjente kontakt til en større folk mennesker, som nøje fulgte ransagningen af to garager, hvor der blev fundet 300 kartoner øl og 14 liter spiritus. - Vi har haft flere kontroverser med disse mennesker, som vi mistænkte for at have overtrådt toldloven, der handler om, hvor meget man må indføre uden at skulle betale afgift, siger funktionschef ved Toldkontrollen, Bent Lysdalgaard, hvis virke strækker sig fra Skagen i nord til Aalborg i syd. Ingen anmeldelse Der kom dog ingen anmeldelse ud af ransagningerne, idet det i givet fald ville være op til ToldSkat at bevise, at de mange øl var indført med videresalg for øje - og altså ikke blot var til privat forbrug. En del af de tilstedeværende erklærede nemlig på stedet, at øllet var deres, og selvom der var tale om 300 kartoner, ville mængden af øl fordelt på enkeltpersoner komme under den tilladte grænse for indførsel af øl til eget forbrug - nemlig 110 liter. Og dermed var der ikke meget at gøre for de fem toldbetjente - andet end at drage sydover mod basen i Aalborg. - Selvom ingen af de involverede personer på nogen må kunne dokumentere, hvor de mange øl var kommet fra, vurderede jeg, at en anmeldelse ikke ville kunne føre til domfældelse, og derfor afsluttede vi sagen omkring midnat med en samtale med personerne, siger Bent Lysdalgaard, som dog ikke er utilfreds med indsatsen og resultatet torsdag aften. - Nej, der er jo altid en præventiv virkning i, at vi reagerer på henvendelser fra offentligheden, og skulle en personkreds være involveret i ulovlig indførsel af øl, vin og spiritus, er det jo vigtigt, at vi signalerer, at vi er på mærkerne, siger han.