EMNER

Toldmure?

Socialdemokratiets spidskandidat til Europaparlamentet, Dan Jørgensen, udtaler (2.2.), at EU bygger toldmure op og derved er usolidarisk over for den tredje verden.

Jeg vil derfor gerne spørge Dan Jørgensen om, hvilke toldmure det er, han synes, EU er ved at bygge i øjeblikket? For EU er jo tværtimod ved at rive toldmurene ned – ikke bygge dem op. Faktisk er det jo sådan, at der for langt størstedelen af den tredje verdens varer, er uhindret adgang til det Europæiske marked. Populært kalder man det for ”fri adgang for alt andet end våben” – altså at de fattigste lande kan eksportere uden told til EU-landene. Jeg forstår derfor ikke, at Dan Jørgensen på den måde går ud og omtaler EU som ”usolidarisk”, når det er direkte forkert. Vi ved jo at frihandel er vejen til velstand. Derfor bekymrer det mig langt mere, at der er EU-lande med langt større økonomiske vanskeligheder end Danmark, der nu foreslår at vi genindfører protektionisme i EU. For protektionisme og statstilskud er jo to sider af samme sag – nemlig en måde at holde kunstigt liv i urentable virksomheder – til skade for skatteborgerne, forbrugerne og de virksomheder, der må klare sig uden støtte. Dan Jørgensens problem er imidlertid, at hans egen og andre socialistiske grupper i Europaparlamentet, faktisk støtter op om øget brug af protektionisme! EU's landbrugsstøtte holdes eksempelvis i live på grund af de socialistiske stemmer. Jeg synes det er at tale med to tunger, når han på den ene side gerne vil fremstå som fortaler for frihandel med den fattige verden – og på den anden side er en del af den socialistiske gruppe i EU-Parlamentet, der hylder en usolidarisk statsstøtte. Fra dansk side skal vi holde de andre lande i EU fast på, at det Indre Marked i EU har fri handel som en forudsætning. Protektionisme er gift for økonomien i et lille eksportorienteret land som Danmark. Det er afgørende, at vi fra ansvarlig dansk side holder de store lande fast på, at det Indre Markeds kerne – den fri handel – er hjerteblod.