De Palæstinensiske Selvstyreområder

Tolerance er lig med afstand

¿Elsk dine fjender!¿, sagde en førende mellemøstekspert som bekendt for knap 2000 år side. Spørgsmålet er så, hvad vi på vore breddegrader skal stille op med det?

Foreløbig har vi såmænd travlt nok med at elske - ikke vore fjender, men vores venner, ægtefæller, børn og naboer. Det volder os problemer nok. Så skulle vi ikke lige tage tingene i den rigtige rækkefølge. ¿Elsk dine fjender!¿ Jamen, det er ganske overflødigt her hos os. For vi har ingen fjender. Løfter man røsten mere end det er almindeligt eller tilladeligt på disse kanter, indbydes man øjeblikkeligt til forhandling. Eller man beslutter sig til at holde hinanden 10 skridt fra livet, så man undgår fremtidige sammenstød. Man undviger, går udenom, glider af, glatter ud. Og i denne idræt er vi suveræne. Stødpudesamfundet har skabt en stødpudekultur, hvor det hverken er nødvendigt eller ønskeligt at komme tæt ind på livet af hinanden. Derfor er danskerne også tolerante. Tolerance betyder på dansk først og fremmest distance. Vi elsker vores ¿fjender¿ på livet løs - når blot de forbliver på betragtelsesafstand. Så tolererer vi såmænd både homoseksuelle, åndssvage, sindssyge, narkomaner og flygtninge. Næ, så er ¿elsk dine fjender!¿ en helt anderledes udfordrende prøve for israelere og palæstinensere. De hader hinanden af et påfaldende standhaftigt hjerte. Og for såvel den jødiske som den palæstinensiske kultur gælder det, at her vil man have med hinanden at gøre. Selvom det kan være vanskeligt at se, så gælder for begge parter, hvad Liva Weel engang sang: ¿to, som elsker hinanden, kan gøre hinanden meget ondt!¿ En palæstinensisk muslim blev engang spurgt, hvilket andet folkeslag han som muslim og palæstinenser havde mest religiøst og kulturelt fælles med? Og han svarede prompte: ¿Jøderne!¿ Had og kærlighed betyder virkelig noget dér nede. Dér investeres følelser og engagement, fordi det for dem åbenbart er så fantastisk svært blot at betragte alting med vores møjsommeligt indøvede ligegyldighed. Dér nede skal tolerancen tilkæmpes. Der skal slides og arbejdes for den. Der skal gøres afbigt og gives afkald. Der skal bøjes virkeligt af. Dernede skal lyder påbudet ¿elsk dine fjender!¿ med langt dybere alvor end her.